Bàn về "công việc gốc" của Đảng

P.V - CTV (ghi) |

Chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII sẽ diễn ra trong năm 2020, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, “vừa hồng vừa chuyên”, năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập... đã và đang là vấn đề then chốt. Báo Quảng Nam ghi nhận ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo, cán bộ lão thành chia sẻ, góp ý về công tác cán bộ - “công việc gốc” của Đảng.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.Ảnh: T.C
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.Ảnh: T.C

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÊ VĂN DŨNG: QUYẾT LIỆT KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, CHỐNG CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN...

 

Bác Hồ nói cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Đảng ta cũng đã khẳng định cán bộ là công việc then chốt của mọi vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, nhiệm kỳ nào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đều tập trung quan tâm đến công tác cán bộ.

Tôi cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hệ thống văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức và cán bộ của Tỉnh ủy đã cụ thể hóa một cách nghiêm túc các quy định của Trung ương, vận dụng vào thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo thực hiện.

Đặc biệt, công tác đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm và định kỳ, cũng như đột xuất, có nhiều cách làm, phương pháp mới, hiệu quả rất thiết thực. Làm tốt việc đánh giá đã giúp cho công tác quy hoạch cán bộ được kỹ lưỡng, chi tiết, bài bản. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót của một thời gian dài trước đó trong quá trình quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Từ đó, có thể nói Quảng Nam đã làm tốt việc đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử đúng theo quy định của Đảng, làm rất chặt chẽ, thực hiện nghiêm ngặt quy trình 5 bước đối với nguồn cán bộ tại chỗ. Ngay như cấp tỉnh, chưa có nhiệm kỳ nào như nhiệm kỳ này, cùng một lúc tỉnh phải tập trung củng cố, bổ sung một đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; kể cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh... Tất cả chức danh chủ chốt ở nhiệm kỳ này đã thay đổi, cho thấy rằng nguồn cán bộ đã được quy hoạch dồi dào, tập thể đoàn kết thống nhất cao nên khâu lựa chọn cán bộ rất dân chủ, khách quan.

Chúng ta đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, trong đó công tác cán bộ là một trong những nội dung quyết định đến sự thành công của đại hội. Chính vì thế, đầu tiên là phải thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ, để rồi tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ trong nhiệm kỳ này. Tôi cho rằng đây là một trong những việc hết sức quan trọng mà các cấp, các ngành cần phải tiếp tục thực hiện để phục vụ nhân sự Đại hội Đảng các cấp sắp đến. Cũng trong công tác chuẩn bị nhân sự, một nhiệm vụ cần được thực hiện quyết liệt đó là vấn đề nêu gương. Theo tôi, phải thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, trên cơ sở đó nhận xét, đánh giá việc thực hiện nêu gương đã tốt chưa. Bởi, nhìn lại việc thực hiện nêu gương trong năm 2019, bên cạnh những việc tốt, vẫn còn xuất hiện những việc chưa tốt. Cùng với đó, cần quyết liệt, mạnh mẽ, dũng cảm hơn trong việc thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, mà đặc biệt là trong việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp sắp tới đây. Phải tránh cho được tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy phiếu bầu..., để lựa chọn được người cán bộ tốt.

ÔNG LÊ TRÍ TẬP - NGUYÊN PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, NGUYÊN CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM: CÁN BỘ PHẢI LUÔN GẮN BÓ VỚI DÂN

 

So với thời điểm mới tái lập tỉnh, thế hệ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt bây giờ có điều kiện tiếp cận thông tin, tư liệu dễ dàng, hơn hẳn chúng tôi ngày xưa rất nhiều. Công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng thuận lợi, hiệu quả hơn. Tuy nhiên như lời Bác Hồ dạy, ở thời kỳ nào cũng đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải luôn gắn bó với dân, sâu sát với cơ sở, trọng dân, học tập từ nhân dân để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm giải quyết hiệu quả các công việc mà thực tiễn đặt ra. Từ đó phục vụ nhân dân được tốt hơn. Thực tế diễn ra như thế, mình có sâu sát, nắm hiểu, mới có giải pháp thực hiện tốt hơn, vì lợi ích chung của nhân dân, sự phát triển của quê hương.

Còn nhớ, thời tôi làm Chủ tịch UBND tỉnh, khi nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lụt lớn, có ý kiến đề xuất nên dùng máy bay trực thăng thả hàng để cứu trợ. Tôi thấy rằng như vậy sẽ không có hiệu quả, bởi nếu mạnh ai nấy lấy, người mạnh khỏe sẽ lấy được hàng cứu trợ do máy bay thả xuống, trong khi đó, người già, kẻ yếu sẽ không lấy được sữa, mì tôm chống đói rét. Tôi cho máy bay chở hàng tập kết tại một điểm rồi cử người vận chuyển đến phân phát cho từng hộ, cách làm này sẽ hiệu quả hơn. Tôi nhắc lại chuyện cũ cũng là muốn nhắn nhủ thế hệ cán bộ hôm nay hãy luôn biết lắng nghe và suy nghĩ, gắn bó với nhân dân, giúp đỡ dân bằng nhiều việc thiết thực hơn...

ÔNG THÁI BÌNH - TUV, BÍ THƯ HUYỆN ỦY NÔNG SƠN: CHÚ TRỌNG NÊU GƯƠNG, SINH HOẠT CÙNG CƠ SỞ

 

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, ngay từ đầu năm, Thường trực Huyện ủy Nông Sơn đã triển khai cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương để báo cáo trước tập thể cơ quan nơi công tác, chi bộ nơi sinh hoạt đảng và báo cáo trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện, làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm. Theo kế hoạch, định kỳ 6 tháng một lần, Thường trực Huyện ủy tiến hành lấy ý kiến của cấp ủy cơ sở đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách xã, Huyện ủy viên được phân công phụ trách thôn và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy được phân công dự sinh hoạt tại chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với những trường hợp ít tham gia sinh hoạt cùng cơ sở.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với 17 tập thể và 20 cá nhân có vấn đề nổi cộm. Cùng với đó, phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp dự kiểm điểm cuối năm đối với các tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm để chỉ ra những tồn tại, hạn chế, biện pháp khắc phục.

ÔNG NGUYỄN QUỲNH (72 NĂM TUỔI ĐẢNG), THÔN TRUNG ĐÔNG, XÃ DUY TRUNG, HUYỆN DUY XUYÊN: KIÊN QUYẾT BẢO VỆ CÁN BỘ DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM ĐỘT PHÁ

 

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đội ngũ cán bộ đóng vai trò hết sức quan trọng, quyết định tới toàn bộ công tác xây dựng Đảng và bộ máy Nhà nước. Đội ngũ cán bộ ở tỉnh hiện nay có nhiều người trẻ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập. Tuy nhiên, để tiếp tục xây dựng đội ngũ này “vừa hồng, vừa chuyên”, các cấp ủy đảng phải kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong môi trường thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải thực sự xem nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ là “công việc gốc” của Đảng. Mặt khác, phải tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ, nhất là cán bộ nữ, phát huy năng lực, sở trường; kiên quyết bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ngoài ra, theo tôi, cần thực hiện công tác luân chuyển phù hợp để đội ngũ cán bộ trau dồi thêm sự hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, có thể hoạch định các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Để những “hạt giống đỏ” ngày càng hoàn thiện đạo đức, năng lực công tác, các cấp ủy không thể lơ là nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để người được chọn tin tưởng giao phó trọng trách ngày một trưởng thành, vững vàng vượt qua thử thách. 

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi nghĩ rằng, công tác chuẩn bị nhân sự, quy hoạch phải đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển. Tôi mong cán bộ trẻ được lựa chọn sắp tới phải nhận thức đúng, đủ, hành động sáng suốt trong mọi công việc; phát huy tinh thần, ý thức tự giác nghiên cứu học tập, không ngừng nâng cao trình độ năng lực, rèn luyện tu dưỡng cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp xây dựng Đảng, phục vụ nhân dân.

ÔNG NGUYỄN QUANG MẠNH - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY DUY XUYÊN: BỐ TRÍ CÁN BỘ PHÙ HỢP VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên luôn xác định công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt trong xây dựng Đảng vững mạnh và là yếu tố quyết định hiệu quả công việc. Vì vậy, thời gian qua địa phương tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Riêng 5 năm gần đây, huyện đã cử gần 400 cán bộ đi học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Trong quy hoạch cán bộ nguồn, huyện đặc biệt chú ý đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm và trưởng thành từ thực tiễn để bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp xã và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Duy Xuyên phát huy dân chủ trong việc giới thiệu, phát hiện nguồn cán bộ quy hoạch, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát lại phương án nhân sự, chú trọng chất lượng và cơ cấu hợp lý. Khi các xã, thị trấn gửi phương án nhân sự về huyện, Ủy ban Kiểm tra và Ban Tổ chức Huyện ủy tiến hành xác minh, thẩm tra, đánh giá chính xác, nắm chắc vấn đề chính trị của cán bộ, trường hợp nào không đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định thì loại khỏi danh sách.

Thời gian đến, huyện Duy Xuyên sẽ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Cùng với đó, chú trọng thực hiện việc điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện trên cơ sở quy hoạch để chuẩn bị tốt đội ngũ nhân sự kế cận và phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Huyện cũng kiên quyết thay thế những người kém năng lực, phẩm chất, đạo đức và không gương mẫu, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.