CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP.TAM KỲ LẦN THỨ XXI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Nguyễn Hồng Quang: "Tập trung cho nhiệm vụ đột phá"

NGỌC ÁNH (thực hiện) |

Trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Nguyễn Hồng Quang đã có những chia sẻ với Báo Quảng Nam về công tác cán bộ, xây dựng Đảng trong 5 năm qua và định hướng thời gian tới.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: PHƯƠNG THẢO

* Nhiệm kỳ 2015 - 2020, một trong 3 nhiệm vụ đột phá mà Đảng bộ TP.Tam Kỳ đề ra là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Ông có thể cho biết kết quả đạt được và có hài lòng?

- Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Nguyễn Hồng Quang:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Đến nay, đã có hơn 2.300 lượt được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ cấp trưởng, phó phòng đều đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, chính trị và 99,7% cán bộ chủ chốt cấp xã trình độ đại học. Cạnh đó, tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đã luân chuyển 9 cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt cấp xã, phường.

Trung tâm Hành chính công thành phố đi vào hoạt động từ đầu năm 2018, đã rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ công dân theo hướng công khai, đơn giản hóa, chuẩn hóa, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Tất cả đơn vị, địa phương đảm bảo 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai, cắt giảm hơn 30% tổng thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. Dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tăng đáng kể với 50 thủ tục, cấp xã thực hiện 26 thủ tục. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho thủ trưởng các ngành (26 thủ tục hành chính, 6 phòng). Trong 5 năm qua, Tam Kỳ được UBND tỉnh đánh giá cao và thường xuyên duy trì nhóm đầu của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính.

Tuy nhiên, thành phố nhận thấy vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; một số hồ sơ thủ tục thời gian xử lý còn kéo dài, nhất là trong lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng; quy trình 4 bước (tiếp nhận, thẩm định, xử lý và hoàn trả) chưa thực hiện đồng bộ. Xác định đây vẫn là nhiệm vụ cần tập trung làm tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận, tiếp tục đưa nhiệm vụ này là nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các mẹ hồi đầu tháng 7. Ảnh: X.P
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các mẹ hồi đầu tháng 7. Ảnh: X.P

* Tam Kỳ được đánh giá là địa phương triển khai thực hiện khá tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Ông có thể nói rõ hơn nội dung này, nhất là trong điều kiện nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Tam Kỳ tiếp nhận 32 tổ chức đảng từ Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh?

- Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Nguyễn Hồng Quang:

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, triển khai củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, tiến hành sáp nhập thôn, khối phố (giảm 24 thôn), sáp nhập, giải thể một số đơn vị sự nghiệp, sắp xếp mạng lưới trường lớp học. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả nâng lên rõ rệt. Công tác vận động quần chúng triển khai sâu rộng, được nhân dân hưởng ứng tích cực, nhất là trong hiến đất để đầu tư mở rộng các tuyến giao thông, xây dựng tuyến phố văn minh.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, đầu năm 2019, Đảng bộ Tam Kỳ tiếp nhận 32 tổ chức cơ sở đảng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh với hơn 1.670 đảng viên, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng của thành phố lên 90 với gần 6.900 đảng viên. Sau khi tiếp nhận, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các ban xây dựng Đảng hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đi vào nền nếp. Nhờ đó, các tổ chức đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vừa qua tổ chức đại hội thành công.

* Nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.Tam Kỳ đề ra những định hướng phát triển nào và giải pháp đột phá gì để tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, thưa ông?

- Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Nguyễn Hồng Quang:

Đảng bộ Tam Kỳ xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế. Chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng TP.Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025.

Bên cạnh các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, thành phố xác định 3 nhiệm vụ đột phá. Một là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực công tác tốt. Hai là, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng thương mại dịch vụ gắn với đô thị sinh thái. Huy động mọi nguồn lực, triển khai các dự án, công trình đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, nhất là hạ tầng khung kết nối. Ba là, thực hiện đột phá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mặt bằng sạch để xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến từng người dân.

Xin cám ơn ông!

TAGS