Bộ đội Biên phòng tỉnh bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

VĂN VINH - HUỲNH CHÍN |

(QNO) - Sáng 13.8, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 26 học viên là đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 của các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Ảnh: VINH CHÍN
Học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Ảnh: VINH CHÍN
 

Trong thời gian 5 ngày, học viên được tiếp thu 5 bài học tập lý luận chính trị với những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên... Ngoài ra, lớp học còn được nghe một số thông tin thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.   

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức nhằm giúp học viên tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng cho mình động cơ đúng đắn, phấn đấu để sớm xứng đáng trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả, cấp giấy chứng nhận làm cơ sở để xét kết nạp Đảng theo đúng quy định.