Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 100 quần chúng

T.LĨNH – V.ANH |

Sáng qua 31.7, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 100 quần chúng ưu tú.

Lớp học diễn ra trong 4 ngày (từ 31.7 - 3.8), các học viên được nghe báo cáo viên Đảng ủy Khối truyền đạt 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục giáo dục chính trị, tuyên truyền lý tưởng cách mạng và động cơ vào Đảng đúng đắn cho các học viên. Ngoài việc học tập nội dung các chuyên đề nêu trên, học viên còn được thảo luận và viết bài thu hoạch cuối khóa.

T.LĨNH – V.ANH