Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

VĂN THỦY |

Sáng 9.10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nam Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho hơn 100 bí thư  chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thị trấn Thạnh Mỹ, xã Cà Dy, Tà Pơ, Tà Bhing và Đảng bộ Công an, Quân sự huyện.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học 5 chuyên đề gồm: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở ; Công tác Đảng của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương; Bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội.

VĂN THỦY