Các cơ quan, đơn vị, địa phương đại hội đảng

|

Ngày 19.5, Đảng bộ Sở GD-ĐT tổ chức Đại hội lần thứ VI (2015-2020).  Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; Đảng bộ Sở được công nhận trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2010-2014). Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở đề ra nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương và Chương trình hành động số 28 của Tỉnh ủy. (X.PHÚ)

* Ngày 19.5, Đảng bộ Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên tổ chức Đại hội lần thứ X. Đảng bộ đánh giá, đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổng thu ngân sách thực hiện được trong 5 năm qua trên 299,7 tỷ đồng, đạt 105,8% dự toán HĐND huyện, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 18,2%. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Chi cục Thuế Duy Xuyên cũng đã kết nạp 6 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 39 đồng chí. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 94,8%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 12%. (TUYẾT MAI)

* Đảng bộ phường Sơn Phong  (TP.Hội An) vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVI. Đại hội đã tổng kết thực tiễn việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ qua với kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Ngành dịch vụ thương mại phát triển nhanh, giữ vị trí chủ đạo và chiếm gần 80 % tổng giá trị kinh tế, tăng bình quân 17%/năm. Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất và vật kiến trúc mở đường trị giá trên 3 tỷ đồng . Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới phát triển sâu rộng, hằng năm có 92 - 94% gia đình văn hóa. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí tham dự đại hội cấp trên. (H.NGÂN - M.VŨ)

* Ngày 19.5, Đảng bộ xã Phước Công (Phước Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ XIX đánh giá việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đảng bộ xã phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 5 - 6%, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 30%; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp 20 - 25 đảng viên mới. Đến nay, Phước Sơn có 30/53 tổ chức cơ sở đảng tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. (TUÂN MINH)

* Ngày 19.5, Đảng bộ xã Tiên Cảnh (Tiên Phước) tổ chức Đại hội lần thứ XIV. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ, kinh tế - xã hội Tiên Cảnh có những bước chuyển tích cực. Tổng sản lượng lương thực tăng đều qua các năm, từ 2.588 tấn (năm 2010) lên hơn 2.700 tấn (năm 2014). Địa phương đã thành lập 8 tổ hợp tác phát triển kinh tế vườn, trồng mới được hơn 4 nghìn choái tiêu, gần 1.000 gốc thanh trà, 4,4ha lòn bon. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 còn 4,93%. Hiện xã Tiên Cảnh đạt được 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu 18 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước. (N.HƯNG- X.THANH)

* Ngày 19.5, Đảng bộ xã Bình Nam (Thăng Bình) tổ chức Đại hội lần thứ  XIII. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo địa phương thực hiện tổng giá trị sản xuất ước đạt 117 tỷ đồng; đánh bắt hằng năm đạt 600 tấn, giá trị kinh tế đạt 17,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 21 triệu đồng/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đồng bộ. Đại hội Đảng bộ xã  đã đề ra nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, phấn đấu năm 2018, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu 8 đồng chí đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. (T.MẪN - G.BIÊN)

* Ngày 19.5, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 35 nhằm tổng kết đánh giá về việc tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở. Theo đánh giá của Huyện ủy Phú Ninh, việc chuẩn bị báo cáo chính trị đã được các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy định, phát huy được trí tuệ tập thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Cũng tại hội nghị, Huyện ủy đã triển khai lấy ý kiến góp ý Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và góp ý Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. (XUÂN NGHĨA)