Các đơn vị, địa phương tổ chức đại hội đảng

|

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Đại hội lần thứ V (2015-2020). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã lãnh đạo đơn vị xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về nhận thức tư tưởng, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống, được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” hàng năm và 5 năm liền. Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ cải cách phát triển, hiện đại hóa hải quan, làm thủ tục thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đạt kim ngạch hơn 5,62 tỷ USD, hơn 20 nghìn lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên 4 đồng chí. (QUANG THẮNG)

* Ngày 18.6, Đảng bộ xã Bình Trị (Thăng Bình) tổ chức Đại hội lần thứ XVII. Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của xã phát triển khá, tổng giá trị các ngành kinh tế đạt trên 124 tỷ đồng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt trên 22 triệu đồng/năm. Đặc biệt, xã Bình Trị là địa phương có 100% trường đều đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 164 nhà ở cho các gia đình chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ hơn 33% (năm 2010) xuống còn 9,6%. Trong nhiệm kỳ đến, xã Bình Trị phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Đại hội lần này đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX gồm 6 đồng chí. (TẤN MẪN - TRUNG THỰC)

* Ngày 18.6 Đảng bộ xã Phước Ninh (Nông Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ II. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Kết quả, tổng giá trị sản xuất ước đạt 41,6 tỷ đồng, trong đó giá trị nông - lâm nghiệp của địa phương ước đạt 36,7 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực và cây có hạt đạt 4.849,9 tấn, năng suất bình quân ước đạt 41tạ/ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn19,1%. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã cũng đã phát triển được 41 đảng viên mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. (MINH THÔNG)

* Ngày 18.6 Đảng bộ xã Tiên Thọ (Tiên Phước) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khả quan. Năng suất lúa đạt hơn 48 tạ/ha, trồng mới gần 300 ha rừng. Giá trị thu nhập từ rừng đạt trên 1,5 tỷ đồng/năm. Giá trị tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ đạt  trên 23 tỷ đồng. Tổng giá trị xây dựng cơ bản trong 5 năm qua đạt trên 30 tỷ đồng.  Đến nay xã đã đạt 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm chiếm trên 93%. Trong 5 năm qua, xã đã hỗ trợ xây dựng và tu sửa được 112 nhà cho hộ chính sách, 120 nhà cho đối tượng hộ nghèo với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 33,7% (năm 2010) xuống dưới 10% (năm 2014). Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. (PHẠM HOÀNG)