Các đơn vị, địa phương tổ chức đại hội đảng

TRIÊU NHAN - THU PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 26.5, Đảng bộ Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Nông Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: THU PHƯƠNG

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự huyện Nông Sơn tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tiến hành hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang huyện về nhiệm vụ chiến lược, xây dựng phòng thủ, âm mưu của các thế lực thù địch.

Đảng bộ Quân sự huyện còn chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; chú trọng công tác phát triển đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân hơn 53%. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, vững chắc”, 100% đạt yêu cầu.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự huyện Nông Sơn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tập trung thực hiện công tác huấn luyện, diễn tập, phấn đấu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu 100%, trong đó 75% trở lên đạt khá, giỏi. Tích cực xây dựng đảng bộ vững mạng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

* Ngày 26.5, Đảng bộ xã Đại Thạnh (Đại Lộc) tổ chức đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, kinh tế xã Đại Thạnh có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 118 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 hơn 29 triệu đồng. Các chương trình 135, nông thôn mới với nhiều mô hình hiệu quả, đem lại thu nhập cho người dân như mô hình trồng bưởi da xanh ở thôn Hanh Đông, Hanh Tây; trồng chè An Bằng, dừa xiêm, nuôi bò vỗ béo, gà thả vườn, nuôi dê…

Nhiệm kỳ qua, địa phương tập trung huy động các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 9,64%, hộ cận nghèo giảm còn 3,54%. Hiện địa phương đã hoàn thành 7/19 tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hanh Tây vào năm 2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12 - 13%/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5% vào năm 2023; giải quyết việc làm mới 150 - 200 lao động; phấn đấu xây dựng 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Thạnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII sắp tới.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Đại Hưng (Đại Lộc) tổ chức đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế xã Đại Hưng tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển theo hướng đầu tư khai thác có chiều sâu, gắn với đẩy mạnh cơ giới hóa. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13,4%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 6,14%/năm; thương mại - du lịch - dịch vụ tăng 15,61%/năm; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 32,4%/năm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đại Hưng đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12 - 13%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 6 - 7%/năm; thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 15 - 20%/năm; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 13 - 15%/năm. Phấn đấu đến năm 2024, xã xóa xong hộ nghèo trong độ tuổi lao động (trừ đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội), được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

TAGS