Các đơn vị tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 -2020

X.PHÚ - XUÂN NGHĨA |

Cuối tuần qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ XVII. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảng bộ đề ra nhiệm vụ xây dựng đảng bộ vững mạnh; nhà trường tiếp tục giữ ổn định quy mô, tập trung đào tạo các ngành nông nghiệp có thương hiệu gắn với nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu người học và nhu cầu nguồn nhân lực của các địa phương, doanh nghiệp. Cùng với đó đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 hội đủ các điều kiện, tiền đề về năng lực đào tạo và cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện đề án nâng cấp lên thành trường đại học theo quy hoạch của tỉnh…

* Ngày 30.5,  Đảng bộ Công ty CP In - Phát hành sách & thiết bị trường học Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong 5 năm đến, đơn vị xác định tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; xây dựng đoàn kết nội bộ; Đảng lãnh đạo xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh; hàng năm đạt danh hiêu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

X.PHÚ - XUÂN NGHĨA