Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

QUỐC HẢI |

Chủ động nắm bắt tình hình, có giải pháp định hướng dư luận xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng các cấp ủy đảng tại Hội An đã và đang thực hiện.

Nắm bắt kịp thời thông tin để điều chỉnh và có kế hoạch tuyên truyền hiệu quả, Hội An đã định hướng dư luận về chủ trương bán vé tham quan phố cố. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Nắm bắt kịp thời thông tin để điều chỉnh và có kế hoạch tuyên truyền hiệu quả, Hội An đã định hướng dư luận về chủ trương bán vé tham quan phố cố. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Kịp thời định hướng

Còn nhớ hồi tháng 3.2014, việc bán vé tham quan vào khu phố cổ là chủ trương đúng của thành phố, song do chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, thêm vào đó, việc tổ chức bán và kiểm soát vé đối với du khách chưa được tiến hành hợp lý nên đã gây ra dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của Đô thị cổ - Di sản văn hóa thế giới Hội An. Sự việc diễn ra chủ yếu trên địa bàn Minh An nên Đảng bộ phường triển khai ngay công tác tuyên truyền, tổ chức điều tra dư luận xã hội để nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách. “Chúng tôi đã trực tiếp đến từng khối phố để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân và du khách. Khi chúng tôi giải thích, thông tin đầy đủ thì nhân dân đồng thuận, du khách thấu hiểu” - Bí thư Đảng ủy phường Minh An, ông Nguyễn Văn Vinh nhắc lại sự việc. Trong thời điểm đó, lãnh đạo thành phố cũng đã khẩn trương đề ra các phương án điều chỉnh và xử lý kịp thời, củng cố niềm tin trong nhân dân và du khách về chủ trương này.

Năm 2014, trong khi tình hình chính trị thế giới thay đổi nhanh chóng và diễn biến khó lường thì trong nước, các thế lực thù địch tăng cường chống phá; việc làm và đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn; công tác phòng chống tham nhũng còn nhiều phức tạp. Vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo trở thành điểm nóng về an ninh quốc gia của nhiều nước trong khu vực, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của nước ta đã tạo phản ứng tiêu cực từ dư luận trong nước và quốc tế, tác động đến tư tưởng và tâm trạng xã hội. Thêm nữa, tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ biển Cửa Đại không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sản xuất kinh doanh của nhân dân mà còn tác động trực tiếp đến kinh tế du lịch cũng như quá trình xây dựng Hội An - Thành phố sinh thái theo hướng bền vững. Trước bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với các ngành, địa phương tập trung tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nắm bắt thông tin để định hướng dư luận xã hội. Ngay trong tháng 6.2014, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên Thành ủy gồm 30 người, nhất là các trường hợp đứng điểm xã, phường để đảm bảo công tác tuyên truyền miệng tại địa phương. Đến nay, lực lượng này vẫn cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. “Cùng với đội ngũ báo cáo viên, lực lượng tuyên truyền viên cơ sở với 160 người cũng được hình thành. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy duy trì giao ban báo cáo viên để cập nhật kịp thời tình hình địa phương, của tỉnh, trong nước và quốc tế. Đồng thời quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc giải quyết tình hình biển Đông, chủ trương của thành phố về giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tế cuộc sống” - ông Trần Trung Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An nói.

Chủ động nắm bắt tình hình

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, việc triển khai điều tra xã hội học nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đã được các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn thành phố có 41 cộng tác viên điều tra dư luận xã hội, trong đó có 13 cán bộ xã, phường. Đặc biệt, nhiều cuộc điều tra dư luận đã được triển khai thu đạt kết quả như “4 năm thực hiện khâu đột phá về tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư”, “Tình hình khai thác, sử dụng báo chí điện tử, mạng xã hội ở đối tượng đoàn viên - thanh niên”, “Chất lượng và cơ hội làm việc của học sinh, sinh viên”, “Chương trình giảm thiểu sử dụng túi ny lon” hay “Những vấn đề trong sản xuất nông nghiệp”.

Năm qua, thành phố cũng không ngừng củng cố, kiện toàn đội ngũ Ban Tuyên giáo cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hiện mỗi Ban Tuyên giáo xã, phường có 5 - 8 cán bộ, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị. Đội ngũ tuyên truyền viên đảng ủy cũng có từ 3 - 7 người được phân công tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng theo lĩnh vực hoặc phụ trách địa bàn thôn, khối phố.

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên được xây dựng đều khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo cơ sở phát triển thành phố trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền nói chung vẫn chưa được các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt ở một số thời điểm. Có nội dung, kết quả điều tra chưa đánh giá đúng thực trạng dư luận xã hội, dẫn đến việc tham mưu định hướng và đề ra giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc còn lúng túng. Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy Hội An - Kiều Cư đã yêu cầu các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong năm 2015. “Các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tình hình chính trị, tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh. Kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, giữ vững ổn định tư tưởng, góp phần thúc đẩy sự ổn định phát triển của thành phố” - ông Kiều Cư nói.

QUỐC HẢI