Chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng

XUÂN NGHĨA |

Sáng qua 2.4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (khóa XX), tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Các đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Phước Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 22.Ảnh: X.NGHĨA
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 22.Ảnh: X.NGHĨA

Theo đánh giá tại hội nghị, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nâng lên rõ rệt. Tỉnh ủy và các cấp ủy trong toàn tỉnh đã tập trung quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ  chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, sau khi triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, sức chiến đấu của từng cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên ngày càng được phát huy. Theo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012, toàn tỉnh có 626 (trong tổng số 825) tổ chức cơ sở đảng và 3.191 (trong tổng số 4.090) chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt chuẩn “Trong sạch vững mạnh”; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 5.845 đồng chí (chiếm 11,97%), đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ có 35.785 đồng chí (73,26%). Từ năm 2008 đến 2012, toàn tỉnh đã kết nạp được 13.529 đảng viên, riêng 2012 kết nạp 3.046 đảng viên (tăng gần 21% so với năm 2008).

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, chú trọng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở nông thôn, miền núi; gắn công tác xây dựng Đảng với công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 22 đồng chí bí thư đảng bộ cơ sở, 44 tổ chức cơ sở đảng và 23 chi bộ thực thuộc đảng ủy cơ sở có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2.2.2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), giai đoạn 2008 - 2012.

XUÂN NGHĨA