ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ NN&PTNT LẦN THỨ VIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Chuyển biến từ sắp xếp, tổ chức bộ máy

VINH ANH |

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở NN&PTNT, nhiệm kỳ qua công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trực thuộc sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Nhờ tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy nên thời gian gần đây lực lượng kiểm lâm hoạt động hiệu quả hơn trước. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Nhờ tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy nên thời gian gần đây lực lượng kiểm lâm hoạt động hiệu quả hơn trước. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tinh gọn bộ máy kiểm lâm

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, năm 2019 Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm lãnh đạo đơn vị tham mưu Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh ban hành Đề án tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm và các ban quản lý rừng (theo Quyết định số 2468 của UBND tỉnh).

Cụ thể, đã sắp xếp văn phòng chi cục từ 5 phòng chuyên môn còn 4 phòng; thành lập 6 Hạt Kiểm lâm huyện (Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước); tổ chức lại 2 Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam và Nam Quảng Nam; giải thể 6 Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ (Nam Sông Bung, Bắc Sông Bung, Đăk Mi, A Vương, Sông Kôn, Sông Tranh).

Đồng thời sắp xếp 11 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng từ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm xuống còn 10 ban và chuyển giao về trực thuộc Sở NN&PTNT (4 ban), UBND các huyện quản lý (6 ban); giải thể 16 trạm kiểm lâm, thành lập mới 2 trạm.

Đảng bộ Sở NN&PTNT có 12 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ kết nạp được 45 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện nay lên 214 đồng chí (trong đó đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 25,23%).

Theo Đảng ủy bộ phận Chi cục Kiểm Lâm, sau khi sắp xếp lại tổ chức, từ 29 đơn vị nay giảm còn 16 đơn vị trực thuộc chi cục, trong đó gồm 14 hạt kiểm lâm và 2 đội kiểm lâm cơ động - phòng chống cháy rừng.

Song hành với sắp xếp, tổ chức bộ máy, khâu chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, người lao động được thực hiện thường xuyên trong 5 năm qua. Theo đó, tại Chi cục Kiểm lâm đã chuyển đổi vị trí công tác 212 lượt người; đồng thời bổ nhiệm lại 1 chi cục trưởng, 5 phó chi cục trưởng, 10 hạt trưởng và tương đương, 19 phó hạt trưởng và tương đương, 3 trạm trưởng.

Cạnh đó, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo song trùng của ngành và địa phương về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương, Đảng ủy bộ phận Chi cục Kiểm lâm đã đề nghị Sở NN&PTNT báo cáo Tỉnh ủy thống nhất chủ trương chuyển giao 5 chi bộ hạt kiểm lâm liên huyện về trực thuộc huyện ủy quản lý.

Mặc dù tổ chức bộ máy có không ít biến động, tuy nhiên Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã lãnh đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Giai đoạn 2015 - 2019 toàn lực lượng đã phát hiện lập biên bản xử lý 4.472 vụ vi phạm, xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước hơn 46 tỷ đồng; thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng tự nhiên hơn 438 nghìn héc ta…

Kiện toàn để tăng hiệu quả hoạt động

Cùng với Chi cục Kiểm lâm, trong nhiệm kỳ qua, nhiều bộ phận, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT đã được kiện toàn, sắp xếp; đội ngũ cán bộ, công chức được tinh giản, nâng cao chất lượng gắn với đề án vị trí việc làm.

Ông Trần Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT cho biết, theo Quyết định số 25/2008 của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT có giám đốc và 6 phó giám đốc, cơ quan văn phòng sở có 6 phòng; chi cục quản lý chuyên ngành có 9 đơn vị, đơn vị sự nghiệp có 5 trung tâm và 5 ban quản lý. Ngoài ra, Sở NN&PTNT được UBND tỉnh ủy quyền quản lý, điều hành 2 đơn vị gồm Quỹ Bảo vệ phát triển rừng và Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, sau khi thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sở đã giảm được 2 phòng chuyên môn, 2 cơ quan hành chính, 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Ngoài ra, còn giảm các đơn vị bên trong đơn vị trực thuộc sở gồm: 13 trạm bảo vệ thực vật, 18 trạm thú y, 6 ban quản lý rừng chuyển về huyện và giải thể 6 hạt kiểm lâm rừng phòng hộ. Theo lộ trình của Trung ương là đến năm 2020 giảm 10% biên chế, nhưng đến nay Sở NN&PTNT đã giảm được 13,7% (từ 511 xuống còn 441 công chức).

Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong nhiệm kỳ qua các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT được củng cố, kiện toàn và có bước chuyển biến tích cực. Đảng ủy sở luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ; đã tham gia ý kiến cùng chính quyền đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 41 đồng chí; cử  7 người học cao cấp chính trị, 30 người học trung cấp chính trị, 23 đồng chí dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo quản lý, 73 đồng chí học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương, 21 đồng chí đào tạo chuyên môn thạc sĩ…

Ông Trần Hồng chia sẻ: “Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy là việc làm khó khăn, phức tạp. Thời điểm bắt đầu thực hiện có nhiều vướng mắc vì vị trí lãnh đạo nhiều, khi tinh gọn buộc phải giảm xuống, việc lựa chọn sắp xếp, bố trí ai là một vấn đề. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy làm tốt công tác tư tưởng, đảm bảo dân chủ nên bước đầu triển khai thực hiện có kết quả; các đơn vị sắp xếp lại cơ bản đi vào hoạt động ổn định; đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, có sự chọn lựa để đáp ứng yêu cầu công việc”.

TAGS