Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng: Xử lý dứt điểm, không để kéo dài

HÀN GIANG |

Ông Nguyễn Quang Khánh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho hay, trong thời gian tới, nếu qua nắm tình hình mà phát hiện, xác định được đối tượng có dấu hiệu vi phạm nhưng cấp ủy và UBKT cùng cấp không tiến hành kiểm tra, làm rõ, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền thì UBKT Tỉnh ủy sẽ vào cuộc.

Vụ việc phá rừng gây bức xúc trong dư luận tại xã Tiên Lãnh (Tiên Phước) đã được chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm.
Vụ việc phá rừng gây bức xúc trong dư luận tại xã Tiên Lãnh (Tiên Phước) đã được chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

“Đi trước, mở đường”

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của cấp ủy và UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên; xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh cũng như củng cố các tổ chức đảng còn yếu kém. Đồng thời xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo ông Nguyễn Quang Khánh - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, trong năm qua, nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được ngành kiểm tra Đảng của tỉnh tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện, có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng. Số lượng đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp chiếm tỷ lệ cao (47%). Việc thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm túc, công minh, chính xác, kịp thời, phát huy tác dụng tích cực trong giáo dục đảng viên. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018 UBKT Tỉnh ủy xác định tập trung cho công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Quang Khánh cho hay, để thực hiện tốt nội dung nêu trên, từng thành viên UBKT Tỉnh ủy, các phòng kiểm tra trực thuộc UBKT Tỉnh ủy không ngừng đề cao trách nhiệm, tăng cường tính chủ động trong việc theo dõi địa bàn, nắm bắt thông tin, tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất UBKT Tỉnh ủy kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm. “Quan điểm nhất quán của UBKT Tỉnh ủy là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng phải chủ động “đi trước, mở đường”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhằm góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm “bản lề” 2018” - ông Khánh nói.

Kiểm tra cách cấp

Nhằm khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, mới đây UBKT Trung ương có chủ trương sẽ tiến hành kiểm tra đến cả cấp huyện - kiểm tra cách cấp. Đây là nét mới trong hoạt động kiểm tra năm 2018. Khi được đề cập chủ trương này của UBKT Trung ương, ông Nguyễn Quang Khánh chia sẻ, UBKT Tỉnh ủy rất đồng tình ủng hộ. Việc thực hiện kiểm tra cách cấp sẽ giúp sớm phát hiện vụ việc sai phạm tại cơ sở, kịp thời xử lý, chấn chỉnh, không để kéo dài. Nhưng điều quan trọng hơn, việc tổ chức kiểm tra cách cấp sẽ có tác động mạnh mẽ, buộc cấp ủy, UBKT các cấp phải nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt vào cuộc làm trước, kiểm tra làm rõ và xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các sai phạm tại cơ sở theo thẩm quyền, nơi nào để kéo dài sẽ bị kiểm tra cách cấp. Thực hiện chủ trương này, trong thời gian tới, nếu qua nắm tình hình mà phát hiện, xác định được đối tượng có dấu hiệu vi phạm nhưng cấp ủy và UBKT cùng cấp không tiến hành kiểm tra, làm rõ, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền thì UBKT Tỉnh ủy sẽ vào cuộc kiểm tra cách cấp - kiểm tra đến cấp xã, thôn. Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, tránh tình trạng chồng chéo, hoặc bỏ sót vi phạm, kịp thời làm rõ và xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các sai phạm, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận. Đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên, chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên lâm khoáng sản, tài chính, sử dụng ngân sách...

Ông Nguyễn Quang Khánh cho biết thêm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy còn chú trọng hoạt động giám sát việc khắc phục các sai phạm sau kiểm tra; trong đó, có việc khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ mà UBKT Trung ương đã có kết luận. Tin rằng, qua giám sát, sẽ kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, không để khuyết điểm trở thành vi phạm. “Trong các nhóm giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được xác định là khâu đột phá trực tiếp nhất. Nhằm qua đó phát hiện, phân loại và xử lý chính xác các vi phạm, tạo điều kiện cho việc thực thi nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh” - ông Khánh nhấn mạnh.

HÀN GIANG