Cụ thể hóa bằng hành động

ĐOÀN ĐẠO |

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách xuyên suốt, liên tục qua nhiều giai đoạn, Đảng bộ huyện Núi Thành đã đạt được nhiều kết quả trong quá trình xây dựng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ.

Núi Thành đã tạo sự chuyển biến mới trong phát triển kinh tế  địa phương.  TRONG ẢNH: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế Núi Thành phát triển. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO
Núi Thành đã tạo sự chuyển biến mới trong phát triển kinh tế địa phương. TRONG ẢNH: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế Núi Thành phát triển.

Thắng lợi cách mạng

Nói về việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành cho biết: “Từ cuối năm 1969, Huyện ủy Nam Tam Kỳ cũ (nay là huyện Núi Thành) đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong toàn đảng bộ gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ “4 tốt” và phát động kết nạp đảng viên. Việc này đã tăng thêm sinh lực cho đảng bộ đáp ứng nhiệm vụ cách mạng lúc bấy giờ”. Theo ông Hiếu, Đảng bộ huyện Nam Tam Kỳ lúc đó thường xuyên tổ chức các đợt chỉnh huấn chính trị, nhất là những lúc phong trào cách mạng gặp khó khăn. Việc làm kịp thời này đã giúp ổn định tư tưởng, nâng cao ý chí cách mạng để vượt qua thử thách. Sau mỗi lần sinh hoạt chỉnh huấn chính trị đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ đảng viên, giúp phong trào cách mạng tại địa phương lúc đó có những bước phát triển mới.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huyện ủy Nam Tam Kỳ không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên và chú trọng công tác tổ chức bộ máy. Đặc biệt, cấp chi bộ cơ sở thường xuyên được củng cố kịp thời gắn liền với công tác phát triển đảng viên. Ông Đoàn Ngọc Thi - Phó Bí thư Huyện ủy Núi Thành nói: “Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chính sự kịp thời về mọi mặt trong công tác xây dựng Đảng, nên dù có nhiều hy sinh, gian khổ, đội ngũ đảng viên vẫn kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu trước kẻ thù, kể cả khi bị bắt tù đày, bị tra tấn dã man”. Ngày 24.3.1975, huyện Nam Tam Kỳ hoàn toàn giải phóng. Suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ huyện Nam Tam Kỳ luôn đáp ứng mọi nhiệm vụ cách mạng, lãnh đạo quân và dân địa phương chiến đấu thắng lợi. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân Nam Tam Kỳ đã giữ đúng lời hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1969: “Quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, ra sức thi đua đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Từng bước vững mạnh

Thực hiện Di chúc của Bác “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, sau ngày giải phóng, nhất là kể từ ngày tái lập huyện đến nay, Đảng bộ huyện Núi Thành luôn chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Ông Nguyễn Tiến - Bí thư Huyện ủy Núi Thành nói: “Qua các giai đoạn khác nhau, Đảng bộ Núi Thành luôn quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng luôn được tăng cường. Có nhiệm kỳ thực hiện đến 100 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của đảng cấp trên. Điều này đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc và khắc phục các thiếu sót, yếu kém”. Cũng theo ông Tiến, riêng năm 2013, qua công tác kiểm tra, giám sát, đã xử lý kỷ luật 27 đảng viên, khai trừ khỏi Đảng 2 trường hợp.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, Núi Thành đã tạo sự chuyển biến mới trong phát triển kinh tế  - xã hội tại địa phương, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng luôn đúng đắn, kịp thời. Từ một huyện khó khăn đi lên sau chiến tranh, Núi Thành cơ bản đã trở thành huyện công nghiệp với nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2013, tổng giá trị sản xuất của Núi Thành đạt hơn 5.988 tỷ đồng (bằng 107,88% kế hoạch, tăng 13,33% so với năm 2012). Trong đó, công nghiệp đạt 4.728 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ 646,25 tỷ đồng; nông - lâm - ngư nghiệp 613 tỷ đồng.

Gần đây nhất việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với tinh thần nghiêm túc, cầu thị đã tạo bước chuyển biến mới trong toàn Đảng bộ Núi Thành. Ông Nguyễn Tiến nói rõ: “Sau đợt sinh hoạt kiểm điểm, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết về các giải pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm. Đồng thời xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp khắc phục”. Theo ông Tiến, kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là tiếp bước cho hành trình thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Điều này đã tăng cường sức mạnh cho đảng bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, đáp ứng niềm tin trong các tầng lớp nhân dân với Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Núi Thành luôn chú trọng công tác cán bộ. Ông Đoàn Ngọc Thi - Phó Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết: “Riêng trong năm 2013, có 24 cán bộ được cử đi đào tạo lý luận chính trị - hành chính ở tỉnh; và có 186 học viên được đào tạo các lớp trung cấp và sơ cấp chính trị - hành chính tại huyện. Trong năm, huyện đã đề bạt, bổ nhiệm 11 cán bộ, bổ nhiệm lại 9 cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn với quy trình chặt chẽ hơn”. Ngoài ra, Huyện ủy Núi Thành đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 - 2020 theo Hướng dẫn số 10-HD/TCTU ngày 18.01.2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng thời tiếp tục triển khai công tác đào tạo nguồn cán bộ xã, thị trấn theo Đề án 500 của tỉnh.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng góp phần tạo sự lan tỏa về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh và có tác dụng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư Huyện ủy Núi Thành - Nguyễn Tiến khẳng định: “Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là việc làm cụ thể hóa thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này đã củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc đối với Bác Hồ kính yêu”.

ĐOÀN ĐẠO