Củng cố niềm tin

NGUYÊN ĐOAN |

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy. Đồng thời chủ động, linh hoạt vận dụng sáng tạo 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó, xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện theo lộ trình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đề cao vai trò của cấp ủy, thường vụ cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách trên tinh thần sát cơ sở, sát nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo nhiệm vụ đột phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy tăng cường đối thoại với dân để giải quyết những vướng mắc, khiếu nại, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Chỉ đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền... Từ cách làm quyết liệt trên, đã mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với những vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, do đó công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều nơi đã chú trọng khâu nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh, kiên quyết bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai, biểu hiện lệch lạc. Đa số tập thể, cá nhân đã bám sát kế hoạch và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm.

Thể hiện trách nhiệm, tăng cường vai trò nêu gương, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Nhiều cơ quan, đơn vị thiết lập đường dây nóng thông qua số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ để lắng nghe người dân phản ánh thông tin mang tính bức xúc để kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với thực tiễn công tác, từng đối tượng. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân nhằm đổi mới tác phong, gần dân, sát cơ sở, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức.

“Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định.