Củng cố tổ chức, cơ sở đảng

HOÀNG LIÊN |

Những năm gần đây, Đại Lộc nỗ lực tinh giảm, sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị. Việc đào tạo, rèn luyện và phát triển cán bộ, đảng viên, chú trọng duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ được quán triệt sâu rộng từ huyện, xã tới khu dân cư.

Hội thi cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở giỏi. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Hội thi cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở giỏi. Ảnh: HOÀNG LIÊN
 

Nỗ lực tinh giảm, sáp nhập

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại Lộc là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về triển khai chủ trương “nhất thể hóa” chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và công tác này được xem là một trong những sáng kiến, nỗ lực của Đảng bộ huyện. Cùng với đó, Đại Lộc cũng làm tốt công tác sáp nhập các thôn, khối phố, giảm 47 thôn, khối phố (từ 160 thôn, khối phố còn 113). Đến nay, tại 113 thôn, khu phố có 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố.

Đại Lộc cũng đẩy mạnh công tác sáp nhập nhiều tổ chức cơ sở đảng, nhiều cơ quan, đơn vị. Cụ thể, sáp nhập Văn phòng - thống kê với Văn phòng Đảng ủy tại 13 xã/thị trấn. Dự kiến cuối năm 2019, toàn huyện có 18/18 xã/thị trấn hoàn thành xong việc sáp nhập Văn phòng - thống kê với Văn phòng Đảng ủy. Huyện cũng sáp nhập 5 cơ quan, đơn vị, cụ thể Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y và Trạm Khuyến nông - khuyến lâm, thành lập Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện; sáp nhập Đài TT-TH huyện với Trung tâm VH-TT thành Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - truyền hình huyện; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Địa phương cũng hợp nhất Ban quản lý Đầu tư xây dựng và Đội Quản lý trật tự xây dựng để thành lập Ban Quản lý Dự án và Trật tự xây dựng huyện; hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - thương mại và dịch vụ huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện. Toàn huyện cũng giải thể 2 đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ cơ sở; thành lập 16 chi bộ cơ sở, sáp nhập và hợp nhất 6 chi bộ cơ sở, đổi tên 1 chi bộ cơ sở, chuyển giao 1 đảng bộ cơ sở, nhận chuyển giao 1 chi bộ cơ sở, 1 chi bộ trực thuộc cơ sở.

Về sáp nhập, hợp nhất chức danh, Huyện ủy cũng chỉ đạo các xã/thị trấn hợp nhất chức danh Văn phòng - Thống kê, chỉ đạo đảng ủy các xã/thị trấn hợp nhất chức danh Văn phòng - thống kê với Văn phòng Đảng ủy tại 13 xã/thị trấn và dự kiến hoàn thành tại 18/18 xã/thị trấn vào cuối năm 2019. Ở cấp huyện, hiện nhiều lãnh đạo chủ chốt của huyện đều kiêm nhiệm thêm chức danh. Từ năm 2015 tới nay, toàn huyện đã giảm được 235 cán bộ, công chức. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi 226 trường hợp, nghỉ thôi việc 9 trường hợp.

Theo ông Nguyễn Công Thanh - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, sau một thời gian sáp nhập, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá lại vai trò của bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở các địa phương, đánh giá lại hiệu quả của công tác sáp nhập. Cùng với đó, xác định nhiệm vụ chức năng của các thôn, các chức danh sau khi tinh giảm. Tại mỗi thôn có 3 người đảm trách 5 chức danh, chế độ phụ cấp giảm. Để giúp giảm tải bớt các đầu việc cho thôn, khối phố, Huyện ủy quán triệt chỉ đạo bằng văn bản cụ thể, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện. Mỗi địa phương có chế độ giao khoán việc (có hỗ trợ chế độ tương xứng) cho cấp ủy đứng cánh ở cơ sở thực hiện, nhằm giảm sức người, nâng cao hiệu quả việc điều động con người, công việc.

Nâng chất cán bộ, đảng viên

Cuối quý II.2019, Đảng bộ huyện Đại Lộc có 4.794 đảng viên ở 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, gồm 260 chi bộ. Theo ông Nguyễn Công Thanh, Đại Lộc rất coi trọng công tác đào tạo, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và chú trọng công tác phát triển đảng. Mỗi năm, huyện phát triển được trên dưới 150 đảng viên, riêng 6 tháng đầu năm 2019, công tác phát triển đảng viên đạt 75% chỉ tiêu của năm, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh.

Huyện chú trọng đến công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng yếu tố trẻ, nữ. Hiện, cán bộ chủ chốt là nữ khá nhiều ở các xã/thị trấn. Các xã Đại Hòa, Đại Hiệp, Đại An, Đại Thắng, Đại Hồng, Đại Cường, Đại Thạnh, Đại Quang, Đại Đồng có bí thư đảng ủy/chủ tịch UBND xã/phó chủ tịch UBND xã là cán bộ nữ. Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Tân có phó bí thư đảng ủy xã là nữ. Đội ngũ cán bộ được “trẻ hóa”, cụ thể chức danh bí thư quy hoạch ở độ tuổi dưới 50, phó bí thư dưới 40 tuổi... “Công tác quy hoạch cán bộ được xem là nền tảng, được chăm lo thường xuyên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên. Trong quy hoạch, bố trí cán bộ, huyện chú trọng về chất lượng đội ngũ cán bộ, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cả yếu tố thực tiễn” - ông Thanh nói.

Bên cạnh đó, Đại Lộc chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xem đây là yếu tố hàng đầu, then chốt. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia và mời báo cáo viên của Quân khu 5 về bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Huyện quán triệt việc học tập và làm theo gương Bác phải được minh chứng bằng những công việc cụ thể, thiết thực, chứ không chung chung. Có thể là phát huy các phong trào tiết kiệm điện ở công sở; gây quỹ tiết kiệm để trao sổ tiết kiệm cho người nghèo; hay đó là phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật trong tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Những gương cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo gương Bác sẽ được tuyên dương, tôn vinh mỗi năm. Huyện ủy cũng xuất bản tập sách “Những tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác” vào cuối năm 2019. Đây là việc tác động mạnh tới tư tưởng, đạo đức của hàng ngũ cán bộ, đảng viên…” - ông Thanh nói.

TAGS