Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

NGỌC VY |

(QNO) - Sáng nay 27.8, Đảng bộ huyện Đông Giang khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Lê Phước Thanh – Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh dự đại hội cùng 249 đại biểu đại diện cho 1.809 đảng viên ở 45 tổ chức cơ sở đảng.

Nhiệm kỳ qua, cùng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đảng bộ huyện Đông Giang đã chú trọng công tác giảm nghèo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đưa Đông Giang từng bước đi lên trên hành trình đổi mới. Giá trị sản xuất  nông lâm thủy sản ước đạt 79,85 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 9,8%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 50,80 tỷ đồng, tăng bình quân 21%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 93,70 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 21%, vượt 0,3% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Giao khoán trên 40 ngàn hecta rừng cho 3.125 hộ gia đình và cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thực hiện khoanh nuôi trồng bổ sung 1.400ha rừng tự nhiên, nâng độ che phủ của rừng đạt hơn 59%. Tỷ lệ hộ nghèo còn của Đông Giang giảm bình quân mỗi năm hơn 6%, và hiện nay còn 28,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 12,7 triệu đồng. Trong 5 năm 2010-2020, Đảng bộ huyện Đông Giang kết nạp 670 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.809 người, sinh hoạt ở 45 tổ chức cơ sở đảng. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hằng năm của Đông Giang chiếm hơn 60%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trung bình 81,9%.

Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ huyện, Đông Giang đã đề ra các nhóm chỉ tiêu để đạt tốc độ tăng trưởng về kinh tế 5%/năm, giảm còn dưới 10% hộ nghèo và đạt mức thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng/năm vào năm 2020. Định hướng cơ cấu kinh tế của huyện trong nhiệm kỳ tới là nông nghiệp – thương mại – dịch vụ và công nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường rừng. Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá, đó là ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất, tập trung đào tạo nghề cho người dân, nâng cao năng lực cán bộ công chức và ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh cho rằng, Đông Giang cần huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời chú trọng phát triển mạnh kinh tế rừng và chăn nuôi theo phương thức hàng hóa tập trung để tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp; nên quy hoạch, phát triển hợp lý các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có thế mạnh nhằm góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, nâng độ che phủ của rừng lên 61%; xây dựng 6/11 xã, thị trấn đạt danh hiệu vững mạnh về quốc phòng - an ninh, 4/11 xã, thị trấn đạt chuẩn vững mạnh toàn diện; mỗi năm phát triển 100 đảng viên; 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 80% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định.

NGỌC VY