Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh hoàn thành trước tháng 7.2020

NHẤT LINH - QUỐC VƯƠNG |

(QNO) - Ngày 27.8, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 31.7.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nội dung Kế hoạch số 176 ngày 26.8.2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh về triển khai đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện ủy Phú Ninh chỉ đạo, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không quá 1 ngày, thời gian hoàn thành trong quý IV.2019; đại hội chi bộ, đảng bộ cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang trực thuộc Huyện ủy, thời gian hoàn thành trong tháng 4.2020; đại hội đảng bộ xã, thị trấn bắt đầu từ tháng 4.2020 và hoàn thành trong tháng 5.2020 (Đảng bộ xã Tam Thái được chọn tổ chức đại hội điểm, hoàn thành trước ngày 10.3.2020); Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trước tháng 7.2020.

TAGS