Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Núi Thành lần thứ IX

TUẤN ANH |

Ngày 7.4, Đảng bộ Quân sự huyện Núi Thành tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Quân sự huyện đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Lãnh đạo tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Đại hội thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 -2020.

TUẤN ANH