Đại Lộc có 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

H.LIÊN - N.DUY |

(QNO) - Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: H.LIÊN
Huyện Đại Lộc khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: H.LIÊN

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Đại Lộc được chú trọng thực hiện trên tất cả lĩnh vực: chính trị tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra giám sát và văn phòng cấp ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm qua, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 40 tổ chức đảng cấp dưới và 40 đảng viên; tiến hành giám sát 37 tổ chức đảng và 37 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm. Công tác dân vận được quan tâm, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị.

Năm 2019, Đảng bộ huyện Đại Lộc có 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 1 tập thể và 2 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015 - 2019); Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc tặng Giấy khen 11 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019 và 5 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015 - 2019).

TAGS