Đại Lộc, Điện Bàn tổng kết công tác xây dựng Đảng

NHẬT DUY - NGỌC ĐỨC |

(QNO) - Ngày 16.1, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện được chú trọng thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra giám sát và văn phòng cấp ủy. Nổi bật trong năm là Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt và học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Phát động và tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện; biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; nhân rộng nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo gương Bác.

Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 44 tổ chức đảng cấp dưới và 47 đảng viên; tiến hành giám sát 46 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 31 đảng viên vi phạm; trong đó khiển trách 1 tổ chức đảng và 26 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên…

* Cùng ngày, Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Công tác xây dựng Đảng trong năm 2018 được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với những chủ trương, giải pháp cụ thể, đồng bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong năm đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng cho 185 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 187 đồng chí.

Kết quả đánh giá phân loại năm 2018, Đảng bộ thị xã có 16 chi, đảng bộ đủ tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 63 chi, đảng bộ đủ tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm đã thi hành kỷ luật đối với 25 đảng viên vi phạm; trong đó khiển trách 17, cảnh cáo 7, cách chức 1.

NHẬT DUY - NGỌC ĐỨC