Đại Lộc kết nạp gần 196 đảng viên mới

NGUYỄN THỊ TUYẾT |

Chiều 16.1, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 196 đảng viên mới (vượt hơn 30% so với Nghị quyết Huyện ủy đề ra), có 48/66 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong năm, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 46 tổ chức đảng và 48 đảng viên, giám sát 45 tổ chức đảng và 44 đảng viên; qua đó phát hiện sai phạm và thi hành kỷ luật 30 trường hợp… Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và 20 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017).

NGUYỄN THỊ TUYẾT