Đại Lộc sắp xếp bộ máy

TRẦN CÔNG TÚ |

Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy và chương trình, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Huyện ủy Đại Lộc đã và đang chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn từng bước thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

Huyện ủy Đại Lộc đã và đang tích cực chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.Ảnh: CÔNG TÚ
Huyện ủy Đại Lộc đã và đang tích cực chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.Ảnh: CÔNG TÚ

Từng bước đổi mới

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Đại Lộc thời gian qua được đánh giá đáp ứng nhiệm vụ của địa phương. Quá trình điều hành từ các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các hội, đoàn thể diễn tiến thông suốt. Riêng với nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ tương đối đông, phân bổ ở các khối và hoạt động có kết quả. “Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan còn có một số vấn đề cần điều chỉnh cho hợp lý, tinh gọn và phát huy hiệu lực, hiệu quả” - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, ông Nguyễn Công Thanh nói. Phân tích rõ hơn, ông Nguyễn Công Thanh cho rằng, bộ máy tổ chức trong đảng của huyện còn chồng chéo. Đơn cử là Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng chức năng nhưng chia ra làm 2 đơn vị. Một số bộ máy na ná về tính chất hoạt động, chẳng hạn như Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Thanh tra huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy - Phòng Nội vụ; hoạt động của các văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Bộ máy hoạt động của các hội đặc thù đông, chưa tinh gọn, gây lãng phí về nhân lực, có thể kể đến là Hội Chữ thập đỏ - Hội Từ thiện, Hội Người khuyết tật - Hội Nạn nhân chất độc da cam. Số lượng nguồn nhân lực ở huyện Đại Lộc trong khung cơ bản đạt, nhưng biên chế chính thức thì còn thiếu. Thực trạng này là do nhiều năm qua khối đảng và chính quyền ít tổ chức thi tuyển, chính vì vậy cán bộ trẻ không được chuyển chính thức nên không đưa vào quy hoạch được. Chưa kể, thời gian dài trước đó huyện chỉ quan tâm tuyển dụng mà chưa chú ý chất lượng đào tạo về ngành; cán bộ mới tuyển dụng tuy học chính quy song năng lực thực tiễn chưa đáp ứng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc vừa yêu cầu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thí điểm thực hiện chủ trương chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của một số chức danh người hoạt động không chuyên trách sang công chức hoặc người hoạt động không chuyên trách khác có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Theo đó, chuyển giao nhiệm vụ kế hoạch - giao thông - thủy lợi (của người phụ trách công tác kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm) sang công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường đảm nhiệm; chuyển nhiệm vụ nông lâm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm sang phó ban nông nghiệp đảm trách. Cạnh đó, chuyển công tác văn hóa - thể dục thể thao sang cho công chức văn hóa - xã hội đảm nhiệm; chuyển công tác văn phòng - nội vụ - thi đua - tôn giáo - dân tộc sang công chức văn phòng - thống kê đảm nhiệm.

Để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, huyện Đại Lộc đã có một số bước đi cụ thể. Ngay trong năm 2017, toàn bộ thôn, khu dân cư ở 18 xã, thị trấn đã nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Dân chính. Ở cấp xã, chức danh cán bộ văn phòng đảng ủy, văn phòng HĐND - UBND cũng nhất thể hóa được tại 6 địa phương; thực hiện kiêm nhiệm chức danh một số đơn vị, hội, đoàn thể như cán bộ tổ chức kiêm cán bộ kiểm tra, phó chủ tịch MTTQ kiêm phụ trách dân vận, nhiều nơi thực hiện cán bộ chuyên trách dân vận kiêm cấp phó đoàn thể. Với cấp huyện, Đại Lộc đã thực hiện Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Trước đó, ngày 21.12.2017, Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã bầu ông Lương Tấn Thành - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đảm đương đồng thời chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tiếp tục tinh gọn

Ông Nguyễn Công Thanh cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 16.4.2018 Huyện ủy Đại Lộc đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/HU và Chương trình số 22-CTr/HU về thực hiện các nghị quyết. Đồng thời nhằm triển khai Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 18.4.2018 về thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc đã ban hành Công văn số 802-CV/HU yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung tiến hành các nhiệm vụ đã đề ra có hiệu quả, đúng tiến độ. Theo đó, từ nay đến hết quý III-2018, UBND huyện có trách nhiệm tiến hành điều tra, khảo sát, xây dựng kế hoạch sắp xếp lại tổ chức hội, các thôn, khu phố. Chỉ đạo tạm dừng ngay việc tổ chức đại hội của các tổ chức hội đặc thù và thống nhất kéo dài nhiệm kỳ đại hội để thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đại Lộc - ông Phạm Thắm cho biết thêm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện xây dựng phương án sáp nhập Trung tâm VH-TT với Đài Truyền thanh - truyền hình huyện thành một đầu mối, hoàn thành trong tháng 8 năm nay. Mặt khác, xin ý kiến tỉnh, xây dựng phương án trình HĐND huyện xem xét, quyết định giải thể Phòng Y tế. Cạnh đó, UBND huyện phải rà soát, sắp xếp lại các trường học, điều chỉnh số học sinh/lớp và quy mô lớp học hợp lý gắn với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng phương án để sáp nhập các trường cùng cấp học ở cùng địa phương (trừ mầm non), trước mắt trong tháng 8.2018 thực hiện sáp nhập 2 trường tiểu học ở một xã. Trong khi đó, Ban Tổ chức Huyện ủy được giao trách nhiệm tham mưu thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện theo hướng dẫn của tỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng phương án sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy để khi cấp trên thống nhất chủ trương sẽ nhanh chóng tiến hành. Ở Đại Lộc hiện nay, đảng ủy các xã, thị trấn còn được yêu cầu thực hiện chủ trương hợp nhất chức danh cán bộ văn phòng - thống kê với văn phòng đảng ủy.

TRẦN CÔNG TÚ