Đại Lộc trao Huy hiệu Đảng cho 37 đảng viên

NGUYỄN THỊ TUYẾT |

 Sáng 30.8, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2.9 cho 37 đảng viên. Cụ thể, truy tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 1 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 1 đảng viên, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 3 đảng viên, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 9 đảng viên và Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 23 đảng viên.

Dịp này, Huyện ủy Đại Lộc tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Huyện ủy lần thứ năm (khóa XXI) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 15.4.2012 về xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020.

NGUYỄN THỊ TUYẾT