Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam được công nhận "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu"

ĐOÀN ĐẠO |

Ngày 12.1, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Năm 2016, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 1.209,78 triệu kWh, đạt hơn 103% so với kế hoạch đề ra. Chất lượng dịch vụ khách hàng được nâng cao. Năm 2016, công ty đã thực hiện bảo dưỡng, chống quá tải lưới điện phục vụ tốt các sự kiện chính trị quan trọng, các dịp lễ, tết. Về công tác xây dựng Đảng, trong năm 2016, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra, giám sát 11 chi bộ, 11 cán bộ đảng viên; Đảng bộ Công ty đã thực hiên có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên sinh hoạt chuyên đề và đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát triển 16 đảng viên mới, vượt 6 chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra… Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam được công nhận là tổ chức đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Năm 2017, Công ty Điện lực Quảng Nam phấn đấu sản lượng điện thương phẩm tăng 10%, nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng với điểm chấm đạt hơn 7,5 điểm, giảm 5% chi phí sản xuất… Ngoài ra, công ty cũng phấn đấu tăng năng suất lao động hơn 11% và thu nhập của người lao động tăng hơn 10%/năm.

ĐOÀN ĐẠO