Đảng bộ huyện Bắc Trà My khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 30.7, Đảng bộ huyện Bắc Trà My khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 249 đại biểu đại diện 2.420 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Trà My khai mạc sáng nay 30.7
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Trà My lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: D.L

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà toàn thể Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Trà My đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đó là kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Việc triển khai thực hiện các khâu đột phá bước đầu đã đem lại hiệu quả. Một số dự án đầu tư về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được triển khai thực hiện hứa hẹn sẽ mở ra hướng phát triển mới.

Công tác quy hoạch và trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, phát triển đàn bò, nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện bước đầu đem lại kết quả tích cực. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được tôn vinh, giữ gìn... Trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên, phát triển đảng viên mới vượt 32% so với nghị quyết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng chỉ ra những hạn chế như đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguy cơ tái nghèo lớn. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Tốc độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, nhiều tiêu chí thiếu bền vững. Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản thiếu bền vững; việc hình thành các hợp tác xã để liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa được chú trọng, sản phẩm OCOP còn ít. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề còn thấp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa mạnh.

Trước thực tế trên, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu nhiệm kỳ tới huyện Bắc Trà My cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể trên cơ sở bám sát tinh thần Nghị quyết số 88 của Quốc hội, Nghị quyết số 12 của Chính phủ gắn với thực hiện một số dự án lớn tại vùng tây của tỉnh. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Huyện nên tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, tạo sự hợp tác, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp; gắn với công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ và du lịch nông thôn. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động ứng dụng công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Bắc Trà My có nhiều di tích lịch sử, các giá trị văn hóa và địa điểm thiên nhiên lý tưởng, vì vậy cần phải tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung liên kết, kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh để phát triển du lịch, dịch vụ. 

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết một số nội dung của Đại hội. Ảnh: D.L
Đại biểu biểu quyết một số nội dung của đại hội. Ảnh: D.L

Bên cạnh đó, phải hết sức chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, sự nghiệp GD-ĐT; phải xem GD-ĐT là mũi đột phá để phát triển bền vững. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung giải quyết cho được cái “gốc”, đó là nâng cao trình độ dân trí cho mọi tầng lớp nhân dân kết hợp chặt chẽ giáo dục phổ thông và giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chủ động phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng lưu ý huyện Bắc Trà My xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý...

TAGS

Đổi hướng kinh tế rừng

LÊ DIỄM |

Tái cơ cấu rừng trồng, chuyển từ trồng keo lai ngắn hạn sang trồng rừng gỗ lớn đang được huyện Bắc Trà My tích cực triển khai.

Chuyển động kinh tế địa phương

DIỄM LỆ |

Phát triển thương mại, dịch vụ cùng với thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Bắc Trà My đã có những bước chuyển hiệu quả.

Tin ở ngày mai

THÀNH CÔNG |

Không nghĩ về du lịch như một “giấc mơ” xa xăm, rất nhiều định hướng được huyện Bắc Trà My cụ thể hóa bằng những bước đi chậm nhưng chắc, để câu chuyện làm du lịch gần hơn với tầm tay. Bắt nguồn từ nỗ lực bảo tồn văn hóa, phát huy các giá trị sẵn có về sinh thái, lịch sử, quyết tâm đưa du lịch thành một mảng mới đóng góp giá trị vào nền kinh tế đã và đang được khởi nguồn.

Chăm lo dự nguồn cán bộ

HÀN GIANG |

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới, ưu tiên chăm lo đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) là hai trong nhiều kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện Bắc Trà My về công tác xây dựng Đảng ở nhiệm kỳ vừa qua.