Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp 164 đảng viên

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 13.7, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ đã kết nạp được 164/200 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 82% so với nghị quyết đề ra, đạt gần 106% so với cùng kỳ năm 2015. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch, nội dung, hiệu lực, hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại, hạn chế, yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, rút kinh nghiệm và có biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

NGUYÊN ĐOAN