Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Quý I/2013, phát triển thêm 84 đảng viên

XUÂN NGHĨA |

Sáng 24.4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác quý I và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý II/2013.

Trong quý I/2013, các tổ chức cơ sở đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chủ dộng tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng của đảng bộ đạt được những kết quả tích cực; các cấp ủy cơ sở tổ chức tốt công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Cũng trong quý I, toàn đảng bộ đã phát triển thêm 84 đảng viên, đạt 42% kế hoạch năm.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2013, trong đó chú trọng việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với nhiệm vụ xây dựng chính quyền; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Phan Toản đề nghị các tổ chức cơ sở đảng cần chú ý tăng cường giám sát thường xuyên với cán bộ, đảng viên, viên chức đơn vị, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI). Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã biểu quyết đề nghị chỉ định bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015.

XUÂN NGHĨA