Đảng bộ phường Cẩm An tổ chức Đại hội lần thứ XVII

ĐỖ HUẤN |

Đảng bộ phường Cẩm An (TP.Hội An) vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 153 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, mạnh nhất là nhóm dịch vụ - du lịch - thương mại. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng đã xác định, ngành dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm tỷ trọng 71%, nông ngư nghiệp 27%, tiểu thủ công nghiệp 2%. Thu ngân sách tăng dần theo từng năm, bình quân 18%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư. Hơn 700 hộ dân đã đồng thuận với chủ trương về thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư tại 7 dự án với tổng diện tích đất bị thu hồi hơn 612.000m2… Nhiệm kỳ tới (2015 - 2020), Đảng bộ phường Cẩm An xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng phường phát triển bền vững theo hướng đô thị ven biển giàu đẹp, văn minh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Hội An lần thứ VII.

ĐỖ HUẤN