Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều qua 20.12, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Năm 2016, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng tây của tỉnh... Trong năm qua, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có 4 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh (đạt 100%); 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Văn phòng Tỉnh ủy được Văn phòng Trung ương Đảng tặng Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy; được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

NGUYÊN ĐOAN