Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Cuối tuần qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm qua, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức văn phòng làm tốt vai trò, chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả chương trình công tác năm 2016. Công tác xây dựng tổ chức đảng tiếp tục được chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Định kỳ, đảng ủy và các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt gắn với nội dung học tập, thảo luận chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi đơn vị. Nhờ đó, đã góp phần tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên năm qua, có 5/5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; có 16 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 4 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 - 2016). Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

NGUYÊN ĐOAN