Đảng bộ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên: 15 năm trong sạch vững mạnh

HUỲNH BẢY |

Từ năm 1999 đến năm 2013, Đảng bộ xã Duy Sơn (Duy Xuyên) liên tục được công nhận “trong sạch vững mạnh” (TSVM). Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu.

Nhân dân xã Duy Sơn hưởng ứng chủ trương dồn điền đổi thửa. Ảnh: HUỲNH BẢY
Nhân dân xã Duy Sơn hưởng ứng chủ trương dồn điền đổi thửa. Ảnh: HUỲNH BẢY

Nâng cao vai trò chi bộ thôn

Đảng bộ xã Duy Sơn có 15 chi bộ trực thuộc với tổng số 237 đảng viên, trong đó có 8 chi bộ thôn. Đảng bộ xã xác định, muốn trở thành tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, trước hết phải củng cố và làm tốt công tác xây dựng Đảng ở từng chi bộ, đặc biệt là chi bộ thôn. Ở từng thôn, xã đều cơ cấu bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Qua đó, việc phổ biến triển khai và  thực hiện chủ trương nghị quyết của cấp trên đều được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Chi bộ đảng thôn Trà Châu là một trong những điển hình như vậy. Với Chi bộ thôn Trà Châu, nhiều nội dung của cuộc họp chi bộ, mặc dù trước đó đã được chi ủy bàn bạc cụ thể nhưng không vì thế mà đưa ra chi bộ họp qua loa chiếu lệ rồi triển khai, mà tiếp tục được đảng viên góp ý cụ thể mới thông qua. “Vì vậy, qua nhiều năm, từ sự góp ý lẫn nhau, hay nói cách khác việc tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng được chú trọng, Chi bộ thôn Trà Châu đã tạo được sự thống nhất, đoàn kết cao, trở thành chi bộ mạnh ở Đảng bộ xã Duy Sơn” - Phó Bí thư Chi bộ thôn Trà Châu - Nguyễn Minh Vệ khẳng định. Mặc dù là thôn có địa bàn rộng nhất xã, dân cư đông đúc, song với vai trò hạt nhân của mình, chi bộ đề ra nghị quyết, phân công đảng viên ở từng tổ đoàn kết triển khai thực hiện nên các phong trào, chủ trương của Đảng và Nhà nước đều được thôn thực hiện tốt. Đặc biệt, Chi bộ thôn đã làm tốt công tác vận động, tập hợp bà con giáo dân trên địa bàn tham gia các phong trào. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trà Châu - ông Nguyễn Trường Ba cho biết: “Trà Châu có gần 30% dân số là bà con công giáo. Bà con rất tin tưởng vào vai trò hạt nhân của chi bộ ở đây. Khi chi bộ triển khai hoạt động hoặc kế hoạch gì do cấp ủy, chính quyền cấp trên giao, bà con công giáo đều hăng hái tham gia”.

Nói đến công tác vận động tập hợp quần chúng, không thể không nhắc đến công tác “dân vận khéo” ở thôn Trà Kiệu Tây. Năm 2000, với kinh phí ít ỏi, thôn làm đường có chiều rộng chỉ 2m. Sau khi phát động xây dựng nông thôn mới, Chi bộ thôn đã họp bàn phân công từng đoàn thể như thanh niên, cựu chiến binh… vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức, hiến vật kiến trúc, cây cối... để mở rộng thành 5m. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trà Kiệu Tây - ông Lương Văn Ân nói: “Con đường hoàn thành, niềm tin của bà con đối với chi bộ đảng càng tăng cao”.

Ở Đảng bộ xã Duy Sơn, còn có rất nhiều chi bộ thôn thực sự là hạt nhân lãnh đạo các phong trào thi đua ở cơ sở, phát huy vai trò tiên phong của mình.

Sức mạnh tổng hợp

Hằng năm, bên cạnh việc tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Duy Sơn luôn xác định: Muốn duy trì xây dựng đảng bộ TSVM, phải bám sát các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới. Đặc biệt gần đây, đảng bộ tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Duy Sơn luôn chú trọng đến công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để đội ngũ cán bộ luôn có tính kế thừa, phục vụ tốt ở từng nhiệm kỳ. Chính vì vậy, công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, sắp xếp cán bộ được Đảng ủy xã chú trọng thực hiện trong từng năm, từng nhiệm kỳ. Nhờ đó, hiện nay Duy Sơn có hơn 80% số cán bộ xã đạt chuẩn, trong đó có 37% số cán bộ dưới 30 tuổi.

Một trong những kinh nghiệm Đảng bộ xã Duy Sơn rút ra từ việc nhiều năm liền đạt TSVM, đó là phải xây dựng cho được nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Đồng nhấn mạnh: “Vấn đề chính là nghị quyết đó phải xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất cao từ đảng viên đến quần chúng. Đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng khi thực hiện các chủ trương, nghị quyết đề ra. Đồng thời có tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình… tạo sức mạnh tổng hợp cho các phong trào thi đua tiếp theo”.

Từ việc xây dựng đảng bộ TSVM, Đảng bộ xã Duy Sơn trở thành hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu về kinh tế - xã hội ở địa phương. Riêng năm 2013, địa phương đạt tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp hơn 50 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2012; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 89,1 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2012; tổng doanh thu ngành thương mại - dịch vụ - du lịch đạt 91,6 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2012. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Mười lăm năm liên tục giữ vững danh hiệu đảng bộ TSVM, đó là một quá trình phấn đấu không ngừng của từng cán bộ đảng viên, từng tổ chức đảng ở Duy Sơn. Năm 2014 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, song hy vọng kinh tế - xã hội của Duy Sơn tiếp tục tăng trưởng, Đảng bộ xã tiếp tục thể hiện vai trò hạt nhân của mình, đưa quê hương ngày càng đi tới.

HUỲNH BẢY