Đảng bộ xã Tam Thăng (Tam Kỳ) tổ chức đại hội lần thứ XIII

T.XUÂN - Q.SƠN |

Cuối tuần qua, Đảng bộ xã Tam Thăng tổ chức đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tam Thăng là xã vùng cát có xuất phát điểm thấp, tuy nhiên trong 5 năm qua, với vai trò lãnh đạo của đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, địa phương đã vươn lên phát triển mạnh mẽ. Nổi bật là công tác dân vận trong phát triển kinh tế và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 15,17% còn 4,62%. Nhân dân tích cực xây dựng đường bê tông, kênh mương thủy lợi, nhà sinh hoạt văn hóa, đầu tư điện chiếu sáng công cộng với tổng mức đóng góp gần 1,5 tỷ đồng. Đến nay Tam Thăng đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới… Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 người, trong đó 8 người có trình độ đại học. Đồng thời đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2015 hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới…

T.XUÂN - Q.SƠN