Đảng bộ xã Trà Cang tổ chức Đại hội lần thứ XVII

MỸ HẠNH |

(QNO) - Ngày 20 - 21.5, Đảng bộ xã Trà Cang (Nam Trà My) tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Trà Cang (Nam Trà My) tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội Đảng bộ xã Trà Cang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: MỸ HẠNH

Nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân xã Trà Cang đã triển khai thực hiện nghị quyết đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 63,35 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,41 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hằng năm đạt 780,5 tấn. Từ các nguồn vốn đã xây dựng mới và sửa chữa nhiều công trình thủy lợi, phục vụ nước tưới cho 63/83,73ha diện tích lúa nước.

Triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trong nhân dân, số hộ, nhóm hộ, diện tích thuê môi trường rừng trồng sâm tăng đáng kể. Việc thu hút, tạo điều kiện để doanh nghiệp đến thuê môi trường rừng trồng và bảo tồn sâm Ngọc Linh, hướng dẫn công nghệ cho nhân dân được chú trọng. Hiện nay có 5 doanh nghiệp thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Cang khóa XVII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

TAGS