Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Tại buổi lễ, đồng chí Võ Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945) và sự kiện lịch sử trọng đại Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) vào ngày 2.9.1945.

Đồng chí Võ Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Đồng chí Võ Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Võ Hồng khẳng định, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên sẽ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phong trào yêu nước, thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Dịp này, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên, trao thẻ đảng viên cho 77 đảng viên dịp 2.9.2015. Ngoài ra, có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 2 và 3.

ĐOÀN ĐẠO