Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai "Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận - 2014"

MỸ LỘC |

Hôm qua 11.3, tại TP.Đà Nẵng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị triển khai nội dung “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận - 2014” cho gần 400 cán bộ, đảng viên đến từ các cơ quan, đơn vị của Trung ương tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Duy Việt - Phó Trưởng ban Dân vận trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Ngọc Dung triển khai kế hoạch thực hiện. Theo đó, trong năm 2014, cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ Khối sẽ tập trung vào hai khâu đột phá. Một là, nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận. Hai là, đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Để tạo chuyển biến thực sự trong công tác dân vận, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận cho các đồng chí phụ trách ở các đảng ủy trực thuộc; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Cấp ủy các cấp trực thuộc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phối hợp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cán bộ phụ trách công tác dân vận trong đảng bộ; đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đưa nội dung công tác dân vận vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014, trọng tâm là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Dịp này, các đại biểu cũng được tập huấn, học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các chuyên đề “Công tác dân vận của cơ quan nhà nước”; “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; các quyết định của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)...

MỸ LỘC