Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam: Phát triển thêm 143 đảng viên

Phương Giang |

Sáng 16.1, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng đến dự.

Năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh được coi là khó khăn nhất trong những năm gần đây. Trước tình hình đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã có nhiều động thái tích cực, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời chia sẻ, động viên doanh nghiệp và liên hệ chặt chẽ với đảng ủy cấp trên. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp vươn lên ổn định sản xuất, hoạt động có lãi. Trong năm, hoạt động sản xuất kinh doanh toàn khối đạt doanh thu 8.064 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2011; kim ngạch xuất khẩu đạt 46 triệu USD, tăng 14,6%; lợi nhuận đạt 450 tỷ đồng, tăng 9,4%; nộp ngân sách nhà nước 332 tỷ đồng. Năm qua, Đảng ủy Khối đã kết nạp được 143 đảng viên mới, công nhận 162 đảng viên chính thức.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thông qua dự thảo công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII). Dịp này, Đảng ủy Khối tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phùng Tấn Phước (Chi bộ Đảng Thông tin, viễn thông Tam Kỳ - Phú Ninh).

Phương Giang