Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

TUẤN ANH |

Sáng 16.6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Với phương châm “lấy giáo dục, phòng ngừa là chính, kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm”, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 74 tổ chức đảng trực thuộc và 1.790 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 107 tổ chức đảng gắn với 242 cấp ủy viên. Cấp ủy chi bộ giám sát đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, quy định những điều đảng viên không được làm và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ không có tổ chức đảng vi phạm kỷ luật phải xử lý, đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với 4 đảng viên vi phạm…

TAGS