Dấu ấn chặng đường mới

HÀN GIANG |

Tập trung làm tốt công tác tham mưu trên lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng theo chức năng; sâu sát, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm… là những dấu ấn hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy sau 5 năm tái lập.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cụm đồng bằng để đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.  Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG
Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cụm đồng bằng để đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG

Dứt điểm vụ án kéo dài 13 năm

Ngày 25.6.2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 1315-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở chuyển giao tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 7.2013.

Sau 13 năm, vụ việc ông Nguyễn Mười (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) tàng trữ, vận chuyển cổ vật trái phép mới được giải quyết dứt điểm. Đây là một trong nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Có thể khẳng định, kết quả giải quyết vụ việc này là minh chứng rõ nét cho tinh thần sâu sát, cụ thể, tích cực của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đôn đốc giải quyết dứt điểm đối với 27/27 vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 9/12 vụ việc, vụ án Đoàn công tác số 6 - Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị giải quyết, tạo được sự đồng thuận và tin tưởng trong nhân dân. Có thể kể thêm các vụ việc đã được giải quyết với sự vào cuộc tích cực của Ban Nội chính Tỉnh ủy như vụ: ông Lương Hạnh mua bán, sử dụng vật liệu nổ trái phép; vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Tô Văn Giác và bà Nguyễn Thị Sáu (xã Quế Thọ, Hiệp Đức); vụ thi hành án đối với bà Trương Thị Yến (xã Tam Đàn, Phú Ninh),...

Trở lại vụ việc ông Nguyễn Mười, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, qua đó nhận thấy vụ án Nguyễn Mười “tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” là vụ án phức tạp, kéo dài cần giải quyết dứt điểm. Theo đó, ngày 16.7.2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về nội dung vụ án Nguyễn Mười và những kiến nghị, đề xuất hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ án. Đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn gửi Ban Nội chính Trung ương quan tâm, tạo điều kiện giúp Quảng Nam giải quyết dứt điểm vụ án này.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Tổ công tác của Ban Nội chính Trung ương trực tiếp làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh và với ông Nguyễn Mười về vụ án. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của các cơ quan nội chính tỉnh, hồ sơ vụ án và căn cứ nội dung công văn phúc đáp của Ban Nội chính Trung ương ngày 24.7.2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ án. Tại hội nghị, các ngành nội chính đã tham gia phát biểu về quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ án; một số nguyên nhân vụ án kéo dài, các giải pháp tổ chức thực hiện để giải quyết vụ án đảm bảo đúng luật định. Các ý kiến tham gia tại hội nghị thống nhất rằng, việc đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Mười theo khoản 1, Điều 25 của Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ; cơ quan chức năng trả lại 1.457 cổ vật thu giữ trước đó cho ông Nguyễn Mười là phù hợp. Ngày 16.9.2015, các ngành chức năng liên quan của tỉnh đã phối hợp tổ chức giao trả cổ vật cho ông Nguyễn Mười theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến đây, vụ việc chính thức được khép lại trong sự đồng thuận cao của đương sự.

Góp phần vào sự phát triển chung

“Với chức năng được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực tiếp cận những vấn đề nóng, tham gia phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những vụ án trọng điểm, vụ việc phức tạp và kéo dài được dư luận đặc biệt quan tâm. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Thời gian đến, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, không ngừng trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trên lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Công tác này mạnh thì tình hình chung của tỉnh được giữ vững, ổn định; đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...”.
(Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền chia sẻ, từ khi tái lập đến nay, kết quả đạt được của ngành thể hiện ở nhiều điểm nổi bật. Đầu tiên phải kể đến là công tác nghiên cứu, đề xuất được tổ chức triển khai thực hiện tốt, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì và tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hơn 60 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14.4.2017, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 là nghị quyết thể hiện sự quyết tâm lớn của Đảng bộ tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, với chức năng được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. “Điểm mới trong năm 2017 là lần đầu tiên Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tổ chức hội nghị giao ban cụm các huyện đồng bằng, cụm các huyện miền núi về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Các hội nghị được tiến hành nhằm nắm bắt tình hình cụ thể ở các địa phương, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết” - ông Truyền bày tỏ.

Cũng theo Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng ở giai đoạn hiện nay. Do vậy, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nhằm giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị để cùng chung tay xây dựng Quảng Nam phát triển. Trong thời gian đến, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nỗ lực để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định. Đồng thời tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước hằng năm đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tham nhũng để chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định. “Thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, tổng hợp và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án phức tạp kéo dài, dư luận xã hội quan tâm theo đúng quy định pháp luật, nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14.4.2017 của Tỉnh ủy” - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền nhấn mạnh.

HÀN GIANG