ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Đề cao công tác kiểm tra, giám sát

NGUYÊN ĐOAN |

Trong các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS), kỷ luật Đảng. Mở rộng hoạt động giám sát để sớm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ lúc mới manh nha; chú trọng KT-GS công tác cán bộ; KT-GS đối với tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và địa phương, đơn vị có vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm. Gắn KT-GS tập thể với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ phụ trách ngành, lĩnh vực...

Quang cảnh hội thảo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát do UBKT Tỉnh ủy vừa tổ chức. Ảnh: N.ĐOAN
Quang cảnh hội thảo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát do UBKT Tỉnh ủy vừa tổ chức. Ảnh: N.ĐOAN

Chấn chỉnh tồn tại, thiếu sót

UBKT Tỉnh ủy cho biết, thực hiện KT-GS chuyên đề về công tác cán bộ, từ năm 2016 đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng, 14 đảng viên; giám sát 3 tổ chức đảng và 2 đảng viên.

Qua KT-GS, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá, kết luận rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cán bộ. Từ đó, giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp rút ra những kinh nghiệm, phát hiện những bất cập, hạn chế trong công tác cán bộ, nhất là việc quy hoạch, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để khắc phục, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn.

Ngoài KT-GS chuyên đề, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm thực hiện giám sát thường xuyên về công tác cán bộ thông qua xem xét các báo cáo, hội nghị định kỳ, chuyên đề; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn, theo dõi, nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời chỉ đạo giải quyết được một số khó khăn, vướng mắc, góp ý, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh phức tạp mới trong công tác cán bộ.

Đặc biệt, trong năm 2019, thực hiện Kết luận số 48 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc công tác tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: 

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác cán bộ

“Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ta tăng cường công tác KT-GS từ Trung ương đến địa phương và đã đạt được những kết quả quan trọng. Một trong những kết quả dễ thấy nhất, trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ mà báo cáo của các cấp ủy đảng trình Đại hội có nêu là “có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị suy thoái về đạo đức, lối sống”, nhưng không chỉ ra cụ thể ở đâu cả. Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đặt thành tố “đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng” lên trước tiên, khẳng định công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đến phải là một nhiệm vụ cốt lõi, hàng đầu. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng là nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng nghĩa với thực hiện tốt 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó có phương thức KT-GS. Công tác KT-GS về công tác cán bộ cần phải được tăng cường, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, giàu phẩm chất đạo đức là nhiệm vụ then chốt nhất trong công tác xây dựng Đảng. Chúng ta phải thống nhất quan điểm xuyên suốt rằng ở đâu có quyền lực thì ở đó phải có thanh tra, KT-GS chặt chẽ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ”. 

Qua tự kiểm tra, rà soát, các kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về giải quyết những vướng mắc trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đảm bảo quan điểm, nguyên tắc xử lý theo quy định đối với 173 trường hợp; chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan sau đợt tự kiểm tra, rà soát đối với các tổ chức, cá nhân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 3 tổ chức đảng, 2 cán bộ cấp dưới có liên quan.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh đánh giá, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và nhiệm vụ KT-GS trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữa vững an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

“Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KT-GS công tác cán bộ trong nhiệm kỳ qua vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, tác động tiêu cực đến sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy. Trong khi đó, việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện về vai trò, tác dụng của công tác xây dựng Đảng, trong đó, nhiệm vụ KT-GS công tác cán bộ có những mặt chưa được quan tâm đúng mức” - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh nói.

Xây dựng nghị quyết chuyên đề

Phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, liên quan đến nội dung công tác xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng KT-GS công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là KT-GS công tác cán bộ.

Theo bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My, để nâng cao công tác KT-GS cán bộ, cần lựa chọn, xác định cho được nội dung, nhất là tập trung vào vấn đề nêu gương, nhận diện sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Cùng với đó, phải có sự đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục các kết luận sau khi có kết quả kiểm tra.

Tham gia góp ý tại hội thảo, ông Đoàn Văn Viên - nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nói, hiện nay, Trung ương rất quyết liệt trong công tác KT-GS và thi hành kỷ luật của Đảng. Tuy nhiên, cấp dưới vẫn còn ì ạch. Để làm tốt nhiệm vụ KT-GS về công tác cán bộ thì vai trò của người đứng đầu cấp ủy rất quan trọng, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Kiểm tra đảng với các cơ quan liên quan và tranh thủ ý kiến góp ý, phản ánh của nhân dân...

Còn ông Lê Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức cho rằng, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác KT-GS tập thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời cơ quan tham mưu là UBKT cùng cấp phải phát huy được vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh, dày dặn nghiệp vụ chuyên môn.

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh cho biết, ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội thảo lần này vừa phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời để UBKT Tỉnh ủy nghiên cứu xây dựng nghị quyết chuyên đề về KT-GS công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.