Đề kháng với âm mưu phá hoại

NGUYỄN THANH HẢO |

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá Đảng và cách mạng Việt Nam. Do đó, việc chú trọng công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của đảng viên và nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng để tăng cường sức mạnh của Đảng.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng. Ảnh PH.GIANG
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng. Ảnh PH.GIANG

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xây dựng, chỉnh đốn mình để đáp ứng yêu cầu cách mạng, nguyện vọng của nhân dân, đó là khách quan. Quá trình lãnh đạo cũng có lần Đảng nhận khuyết điểm trước quốc dân đồng bào về hạn chế của mình trong công tác lãnh đạo đất nước. Chính vì thế nên dân ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trước thềm đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các thế lực phản động lợi dụng dân chủ, tự do báo chí để tập trung chống phá Đảng, chống phá cách mạng Việt Nam. Gần đây trên các trang mạng xã hội, họ lại ngụy biện, xuyên tạc, bịa đặt, vu không, cắt xén thông tin, làm sai sự thật nhiều vấn đề, gây lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.

Tổ chức đảng các cấp, trước hết là cấp ủy cơ sở cần cung cấp thông tin đến đảng viên, quần chúng đúng, nhanh; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đoàn thể; chú trọng giáo dục thanh niên về hoài bão, lối sống, tinh thần yêu nước, yêu chế độ…, làm cho mọi người thấy rõ mục đích, nguyên nhân xuất hiện thông tin xấu. Trong những đợt sinh hoạt chính trị, cấp ủy chú trọng nội dung, chất lượng tuyên truyền về chủ trương của Đảng, truyền thống của dân tộc; khuyến khích cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ nhiều mặt để không dễ dàng đánh mất lòng tin của mình, biết cách thẩm định, chọn lựa có cơ sở nhằm suy nghĩ, phát ngôn, hành động có lợi cho Đảng và dân tộc.

Không chỉ có cơ quan thông tấn, báo chí mà các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp và cả cán bộ lãnh đạo phải có trách nhiệm phản bác thông tin sai sự thật. Đến lúc phải có biện pháp giáo dục, nếu cần, tổ chức có thẩm quyền cũng nên xem xét một cách nghiêm minh đối với những ai cố tình chống phá Đảng. Mặt khác, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp phải tốt, phải giỏi, phải thường xuyên kiểm điểm thực hành chu đáo các yêu cầu theo tinh thần xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đề ra. Mọi đảng viên phải có biện pháp tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo “tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các việc làm trên nhằm nâng cao nội lực, tạo sức đề kháng mạnh mẽ để chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực phản cách mạng.

Sự chống phá của các thế lực thường tập trung vào các dịp lễ, tết truyền thống của dân tộc, nhất là đại hội đảng. Nên việc cảnh giác của Đảng, Nhà nước và mọi đảng viên là vô cùng cần thiết. Để chống phá âm mưu diễn biến hòa bình, phải coi trọng sức mạnh của hệ thống chính trị, phối hợp với yếu tố văn hóa dân tộc, văn hóa Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên có cái nhìn tổng thể, khách quan, xâu xa hơn về tư tưởng, hành động của những ai cố ý nói, viết không đúng, làm phương hại đến tiền đồ của dân tộc, và để từ đó mỗi người tự bảo vệ Đảng, bảo vệ nhau.

NGUYỄN THANH HẢO