Để kỳ đại hội thành công

THANH HẢO |

Cuối tháng 3.2015, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức đại hội điểm; Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, cấp ủy tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị chu đáo nên đại hội ở các đơn vị diễn ra đúng quy định, đạt yêu cầu, đảng viên vững tin vào nhiệm kỳ mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: D.LỆ
Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: D.LỆ

Phát huy dân chủ

Để thuận tiện trong công tác chuẩn bị đại hội ở cơ sở, trước đó, Ban Thường vụ, các ban của Đảng ủy Khối mẫu hóa nội dung, văn bản liên quan đến đại hội. Các biểu mẫu về biên bản kiểm phiếu, biên bản bầu cử, nội quy đại hội… đều hướng dẫn cụ thể để cấp ủy cơ sở thuận lợi chuẩn bị đại hội cấp mình. Trên tinh thần đó, các tổ chức đảng đại hội điểm, thí điểm khẩn trương chuẩn bị, đồng thời được tổ công tác chỉ đạo đại hội tham gia tích cực, đặc biệt Ban Thường vụ chủ động làm việc với các đơn vị trên để kiểm tra tiến độ, qua đó hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể nên nội dung, nhân sự, các yêu cầu khác phục vụ đại hội được chuẩn bị khá công phu, chu đáo, đảm bảo quy trình, quy định.

Đối với văn bản của cấp ủy trình đại hội, báo cáo chính trị cần có bố cục rõ ràng, dung lượng vừa phải, sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt coi trọng việc đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm cấp ủy cần đánh giá sâu vai trò, trách nhiệm của cấp ủy về triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, cấp trên và không trùng lặp với báo cáo chính trị. Báo cáo tổng hợp tham gia văn kiện cấp trên được tiến hành ở hội nghị các chi bộ trước đại hội (nếu là đảng bộ); còn chi bộ thì tổ chức sinh hoạt chi bộ tham gia trước. Bí thư chi bộ gợi ý từng phần để đảng viên tập trung tham gia theo từng văn kiện; ngoài ra chi ủy có thể động viên các đảng viên có trình độ kinh nghiệm tham gia thêm để báo cáo của các văn kiện phong phú, chất lượng.

Do được quán triệt kỹ các văn bản chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên về mục đích, yêu cầu và các nội dung cụ thể nên công tác chuẩn bị đại hội điểm và thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đạt kết quả tốt. Về nội dung chuẩn bị theo đúng đề cương và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trong đó báo cáo chính trị đã đánh giá rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trên các mặt. Phương hướng nhiệm vụ nêu được cái chung, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện. Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nêu được vai trò chỉ đạo điều hành của tập thể và trách nhiệm từng thành viên trong cấp ủy. Báo cáo tổng hợp tham gia văn kiện cấp trên được đảng viên tham gia trước, cấp ủy tổng hợp, trình đại hội tiếp tục tham gia và thông qua. Nhân sự đại hội thực hiện đúng quy trình, đảng viên dự đại hội cơ bản thống nhất với đề án do cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị nên kết quả bầu cử tập trung, đảm bảo cơ cấu, chất lượng. Ngoài ra, việc điều hành của đoàn chủ tịch đại hội đúng theo kịch bản, công tác tuyên truyền, trang trí đảm bảo chất lượng và nghiêm trang.

Đại hội đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên và ý thức trách nhiệm của toàn tổ chức cơ sở đảng về xây dựng Đảng. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo đúng chương trình nên các nội dung thực hiện tốt, dân chủ và đảm bảo nguyên tắc. Ban kiểm phiếu có năng lực, kinh nghiệm kiểm phiếu và có sự phân công cụ thể về hướng dẫn thể lệ bầu cử, nhận phiếu, phát phiếu, thu phiếu nên kiểm phiếu nhanh, chính xác, đúng quy định…

Một vài kinh nghiệm

Về công tác chỉ đạo, cấp ủy cấp trên tổ chức quán triệt kỹ các chỉ thị, hướng dẫn của trên để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về đại hội, đề cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng nói chung, chuẩn bị và tổ chức đại hội nói riêng. Các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối phải chủ động giúp cấp ủy cơ sở nắm chắc các quy định, quy chế, hướng dẫn về xây dựng văn kiện đại hội, đề án nhân sự, kể cả việc bầu cử, cách tổ chức điều hành đại hội. Đồng thời cấp ủy cơ sở chú trọng công tác giáo dục, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân về tinh thần đoàn kết để tập trung chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự tại đại hội phải thực hiện đầy đủ các bước theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Chuẩn bị nhân sự phải theo quy hoạch và đảm bảo quy trình, quy định. Đảng viên quy hoạch nhân sự đại hội phải thật sự có năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín. Thực hiện tốt quy định về lấy ý kiến đảng viên ở các chi bộ trực thuộc (nếu là đảng bộ) và ý kiến đại diện các đoàn thể cùng cấp về nhân sự đại hội là vấn đề quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên trong việc tín nhiệm giới thiệu nhân sự. Khâu kiểm phiếu, cần chọn đảng viên có kinh nghiệm tham gia ban kiểm phiếu, trưởng ban nắm chắc trình tự bầu cử, điều kiện trúng cử, hướng dẫn gọn và rõ thể lệ bầu cử; chuẩn bị thùng phiếu, kiểm tra số lượng đảng viên có mặt trước khi phát phiếu. Thông báo số phiếu thu vào trước khi kiểm phiếu; kiểm phiếu xong, ban kiểm phiếu phải công bố toàn văn, chính xác biên bản kiểm phiếu trước đại hội và niêm phong số phiếu bầu, bàn giao cho đoàn chủ tịch.

Về điều hành đại hội, đoàn chủ tịch điều hành đúng chương trình đã được đại hội biểu quyết thông qua. Cần chuẩn bị nội dung gợi ý về những vấn đề trọng tâm hoặc có ý kiến khác nhau để tạo không khí trao đổi, tranh luận tại đại hội. Đặc biệt, người điều hành về công tác nhân sự tại đại hội phải trình bày đề án nhân sự rõ ràng, mạch lạc, nói rõ định hướng cơ cấu để đảng viên thảo luận, thống nhất và bầu tập trung.

THANH HẢO