Để nghị quyết đi vào cuộc sống

NĂNG ĐÔNG - THỊ THỦY |

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo, những “người trong cuộc” góp ý, chia sẻ câu chuyện làm thế nào để việc học tập, triển khai, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng và thực chất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ chủ chốt.  Ảnh: HÀN GIANG
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ chủ chốt. Ảnh: HÀN GIANG

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã nhấn mạnh: “Tích cực đổi mới phương thức, nội dung công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo hướng bám sát cơ sở, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, từng đối tượng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận của xã hội”. Thực hiện điều đó, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, hình thức triển khai, học tập nghị quyết của Đảng. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ 2 tháng/lần để định hướng tuyên truyền. Ngoài ra, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Hình thức tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết được đổi mới phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương, đơn vị. Nhiều hội nghị của trung ương, của tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến; đội ngũ báo cáo viên không ngừng được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ. Sau khi học tập, nghiên cứu có tổ chức đánh giá kết quả học tập nghị quyết bằng việc viết bài thu hoạch, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc… Từ đó, toàn tỉnh từng bước nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Những cách làm hay ở Phú Ninh

Tại huyện Phú Ninh, sau khi học tập nghị quyết của Đảng, từng cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, trên cơ sở đó các chi bộ đảng chấm chọn gửi những bài viết có chất lượng về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tiếp đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lựa chọn những bài thu hoạch có chất lượng nhất đăng trên Bản tin nội bộ hàng tháng của Huyện ủy. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền hết sức phong phú, sinh động… Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh chỉ đạo Huyện đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020” trên Cổng thông tin điện tử của huyện và trang tin Tuổi trẻ Phú Ninh, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Trưởng  ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh - Huỳnh Xuân Chính cho hay, thông qua cuộc thi trực tuyến đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng giúp đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Tuy nhiên, việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh còn có một số hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, khu vực miền núi việc đi lại khó khăn. Đặc biệt, một số cấp ủy chưa thật sự chú trọng xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết và giám sát việc thực hiện. Nhiều báo cáo viên còn nặng về độc thoại trong việc giới thiệu nghị quyết, thông tin một chiều mà chưa dành thời gian trao đổi, đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm… Về những hạn chế trên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng, để triển khai, nghiên cứu, học tập và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp phải xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp cho từng địa bàn, từng đối tượng; báo cáo viên phải là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Từ câu chuyện thực tế ở địa phương mình, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang - Lê Văn Trưởng chia sẻ, tùy vào điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương, tùy từng nội dung của hội nghị mà có hình thức truyền đạt phù hợp. Chẳng hạn những hội nghị triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng nên tổ chức hình thức trực tuyến, vì đây là một trong những phương pháp hiệu quả trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển. Với hình thức hội nghị trực tuyến, có thể triệu tập nhiều cấp, nhiều đối tượng dự nghe cùng lúc, mà người dự cũng không gặp khó khăn trong việc đi lại, nhất là ở khu vực miền núi. Từ đó chỉ thị, nghị quyết của Đảng sẽ đi vào đời sống nhanh hơn.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín, ngoài việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, các cấp ủy phải tập trung thảo luận và đề ra chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Khâu quan trọng tiếp theo là phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn và nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả; nhắc nhở, chấn chỉnh những lệch lạc trong thực hiện nếu có. Cũng theo ông Nguyễn Chín, để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, vấn đề quan trọng nhất là phải nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Báo cáo viên phải được cấp ủy chọn lọc kỹ từ những người có năng lực, sở trường, có phương pháp sư phạm, thường xuyên được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ.

NĂNG ĐÔNG - THỊ THỦY