Điện Bàn: Giải thể Đảng bộ Cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể

TẤN HUY |

(QNO) - Thực hiện Công văn số 2205 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Bàn vừa ban hành Công văn số 624 về việc giải thể Đảng bộ Cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể; đồng thời thành lập mới các chi bộ cơ sở ở các phòng ban trực thuộc Huyện ủy.

TẤN HUY