Điện Bàn kiểm tra chuyên đề đối với 74 tổ chức đảng

NGỌC ĐỨC |

Sáng 16.1, Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Thị ủy Điện Bàn thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên… Trong năm, các cấp đã thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với 74 tổ chức đảng, 60 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 55 tổ chức đảng, 58 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Dịp này, Thị ủy, UBND thị xã Điện Bàn khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

NGỌC ĐỨC