Doanh nghiệp góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 13.5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của doanh nghiệp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham gia hội nghị góp ý có đại diện của 20 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu khẳng định, thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế Quảng Nam. Do vậy, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào Dự thảo Báo cáo chính trị nhằm tiếp tục một bước bổ sung xây dựng hoàn thiện định hướng sớm đưa Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao kết quả phát triển ấn tượng của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng liên quan đến các nhóm giải pháp phát triển nền kinh tế Quảng Nam trong thời gian đến. Đại diện các doanh nghiệp cho rằng, báo cáo chính trị nhiệm kỳ đến cần thể hiện rõ mục tiêu đổi mới và nhóm giải pháp phát triển doanh nghiệp phù hợp theo xu thế hội nhập của đất nước; phát triển sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng cần thể hiện rõ những nhóm giải pháp căn cơ hơn; cần có cơ chế đặc thù thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ...

Tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng chí Đinh Văn Thu cho biết, Tổ biên tập sẽ tiếp thu, nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện báo cáo chính trị trình đại hội.

NGUYÊN ĐOAN