Đổi mới - xu thế tất yếu

HÀN GIANG |

Từ việc tập trung đổi mới trong xây dựng các chủ trương, chương trình phát triển gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại Thăng Bình đã có sự chuyển biến tích cực.

Tọa đàm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” do Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức. Ảnh: NG.ĐOAN
Tọa đàm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” do Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức. Ảnh: NG.ĐOAN

Chuyển biến

Để cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Đảng ủy xã Bình Tú đã tập trung xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sát với thực tiễn của điều kiện địa phương. Trên cơ sở đó, UBND, mặt trận, các ban ngành, tổ chức đoàn thể cụ thể hóa bằng các kế hoạch phù hợp với chức năng được giao. Cùng với đó, Đảng ủy Bình Tú luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nhờ vậy chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị địa phương ngày càng được nâng cao, hằng năm đều được đánh giá xếp loại vững mạnh, vững mạnh xuất sắc trở lên. Đây cũng là yếu tố quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương những năm qua. Trong lãnh đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đề án được duyệt, đảng ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, HĐND xã cụ thể hóa bằng các nghị quyết hằng năm, phân kỳ tiêu chí để thực hiện. Trong đó, địa phương tập trung vào các tiêu chí khó để thực hiện trước như tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, văn hóa... “Chúng tôi phân công từng thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý phụ trách từng địa bàn thôn, từng tiêu chí. Đồng thời chỉ đạo cho cả hệ thống chính trị vào cuộc bằng việc giao cho mặt trận, từng đoàn thể phụ trách 1 - 2 đầu việc cụ thể như: phụ nữ gắn với công tác bảo vệ môi trường, nông dân gắn với mô hình phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng, cựu chiến binh gắn với mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự... Nhờ đó, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao. Đến cuối năm 2014, Bình Tú đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới” - ông Nguyễn Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Tú nói.

Là một xã có gần 85% nhân dân sống bằng nghề khai thác và chế biến hải sản, do đó trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, Bình Minh tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế biển. Đó là lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng và điều kiện của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo các quy định của Nhà nước trong khai thác hải sản và làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ông Cao Xuân Tân - Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh cho hay, thời gian qua, địa phương luôn chú trọng phát huy dân chủ trong toàn dân, tranh thủ trí tuệ của nhân dân. Vì vậy, các chủ trương lớn của xã liên quan đến tái cơ cấu kinh tế trên địa bàn đều được lấy ý kiến góp ý, thống nhất của nhân dân để xây dựng hoàn thiện. Những năm gần đây, địa phương quan tâm tuyển dụng con em quê hương tốt nghiệp đại học chính quy thuộc các lĩnh vực kinh tế về làm việc, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Ông Phan Nghĩa - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho biết, trong đổi mới phương thức lãnh đạo, Huyện ủy Thăng Bình quan tâm làm thế nào để các nghị quyết được triển khai nhanh, có hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Nhằm đảm bảo tính thực tiễn, khả thi khi ra nghị quyết, Huyện ủy Thăng Bình luôn khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình, kết quả lĩnh vực, chuyên đề; lấy ý kiến tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, nhân dân và các ngành chuyên môn cấp trên. Nhờ vậy, các nghị quyết ngày càng đi vào chiều sâu và luôn xoay quanh trên 4 trục định hướng đã được xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm - Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt - Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội - Tăng cường quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu. Các nghị quyết của Huyện ủy được HĐND, UBND huyện thể chế hóa về mặt nhà nước, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân. “Nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành hoạt động thực tiễn, Huyện ủy Thăng Bình còn chú trọng chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương. “Cách làm này giúp phân tích để làm rõ kết quả, những chuyển biến về chất trên từng lĩnh vực và rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào, cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; là dịp để nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của tập thể, ban thường vụ và người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu Huyện ủy đối với yêu cầu thực tiễn” - ông Nghĩa nói.

Phát biểu tại buổi tọa đàm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” do Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức, ông Thái Viết Tường - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho rằng, sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đổi mới là xu thế tất yếu theo quy luật vận động, nhưng đổi mới phải giữ vững quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, đường lối mà Đảng ta đã xác định và kiên trì thực hiện. Đổi mới chứ không phải thay đổi. Ở đây đổi mới là để thực hiện ngày tốt hơn vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền và sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương. “Việc đổi mới trong công tác cán bộ nhằm phát hiện, tìm được những người có tài, có đức. Từ đó tổ chức quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí vị trí công tác phù hợp nhằm phát huy được năng lực, tranh thủ trí tuệ của họ vào sự nghiệp phát triển của quê hương cũng chính là một trong những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay” - ông Tường nhấn mạnh.

HÀN GIANG