Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới

HÀN GIANG |

Gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, ngành kiểm tra Đảng của tỉnh đã có những đóng góp tích cực làm nên các thành tựu phát triển chung của quê hương. Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10), trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, đồng chí Đoàn Văn Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết:

Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có thể nói rất khó thực hiện, nhiều nơi ngại không làm. Tuy nhiên, thời gian qua, ngành kiểm tra Đảng của tỉnh đã tập trung làm rất tốt, hiệu quả, được các cấp ủy đồng tình, hoan nghênh. Để có được những kết quả như vậy, ngành kiểm tra Đảng của tỉnh luôn quán triệt sâu sắc vai trò, nhiệm vụ và có sự vào cuộc rất quyết liệt, nghiêm túc. Đồng hành với gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, được UBKT Trung ương tặng Cờ đơn vị dẫn đầu xuất sắc nhiều năm liền khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngành kiểm tra Đảng của tỉnh từng bước được trưởng thành, được kiện toàn, thêm vững vàng trước các nhiệm vụ chính trị được giao. Những tác động tích cực của công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã làm thay đổi mạnh mẽ về nhận thức của toàn Đảng và hệ thống chính trị đối với vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Đồng chí Đoàn Văn Viên - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (thứ hai, từ trái sang) nhận Cờ thi đua của UBKT Trung ương tặng đơn vị tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc, có nhiều đóng góp cho ngành trong giai đoạn 2008 - 2013 tại Hà Nội năm 2013. Ảnh MỸ LỘC
Đồng chí Đoàn Văn Viên - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (thứ hai, từ trái sang) nhận Cờ thi đua của UBKT Trung ương tặng đơn vị tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc, có nhiều đóng góp cho ngành trong giai đoạn 2008 - 2013 tại Hà Nội năm 2013. Ảnh MỸ LỘC

Sai phạm đến đâu, xử lý ngay đến đó

- PV: Thưa đồng chí, sau kiểm tra, kết luận sai phạm và đề xuất hình thức xử lý, công tác giám sát việc xử lý, chấn chỉnh các vi phạm, sai phạm được thực hiện ra sao?

- Đồng chí Đoàn Văn Viên: Những năm qua, đặc biệt là trong năm 2014, UBKT Tỉnh ủy đã phát hiện, tiến hành kiểm tra và có nhiều kết luận cụ thể về từng vụ việc được kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, tập trung trên tất cả lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Kết quả đạt được qua công tác kiểm tra, giám sát đã có những tác động khá rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát huy nhân tố tích cực, nhắc nhở, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cùng với công tác kiểm tra, việc giám sát, phúc tra lại các vụ việc đã được kết luận cũng được ngành chú trọng thực hiện. Nhờ vậy, đã kịp thời nhắc nhở, đôn đốc các đối tượng chấp hành nghiêm kết luận, nhận thấy được tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc khắc phục, chấn chỉnh các sai phạm, khuyết điểm để tiến bộ; cũng như tiếp tục kiến nghị hình thức xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm nếu có. Ví như, sau hơn một năm thực hiện xử lý, khắc phục các sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai tại phường Tân Thạnh (Tam Kỳ), tại Đại Lộc, Điện Bàn, thực hiện Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ tại Phú Ninh... từ thực hiện công tác giám sát, phúc tra lại, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục kiến nghị các hình thức xử lý với các đối tượng vi phạm, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình. Quan điểm của ngành là thực hiện kiểm tra, giám sát trong Đảng đến đâu là thực hiện kết luận và tham mưu xử lý kịp thời, dứt điểm ngay đến đó. Phải thuyết phục đối tượng vi phạm, sai phạm bằng những luận cứ, luận chứng cụ thể, khách quan, vô tư nhằm tạo sự tâm phục, khẩu phục; khơi dậy trong đối tượng tinh thần tự rèn luyện, tự khắc phục để tiến bộ.

- PV: Có trường hợp nào oan sai không, thưa đồng chí?

Từ đầu năm đến hết tháng 9.2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật 2 đảng viên với các hình thức cách chức và khiển trách. UBKT Tỉnh ủy xử lý kỷ luật 4 đảng viên (2 cảnh cáo, 1 khiển trách, 1 khai trừ). Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương, đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật 4 tổ chức đảng (khiển trách 3, cảnh cáo 1) vì có vi phạm liên quan đến việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, cấp ủy, UBKT cấp huyện và cơ sở đã xem xét, xử lý kỷ luật 135 đảng viên vi phạm. Trong đó, Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương xử lý 11 trường hợp; UBKT Huyện ủy và tương đương xử lý 29 trường hợp; đảng ủy cơ sở xử lý 55 trường hợp, chi bộ xử lý 40 trường hợp. Đồng thời theo yêu cầu của cơ quan điều tra, có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 6 đảng viên vi phạm.

- Đồng chí Đoàn Văn Viên: Không có. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát cũng đã minh oan, công khai nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên có thông tin dư luận và đơn thư vu cáo.

Nâng cao nhận thức

- PV: Đồng chí có thể cho biết chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp?

- Đồng chí Đoàn Văn Viên: Cấp ủy, UBKT các cấp từ tỉnh đến huyện đã có sự nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đa số cấp ủy viên các cấp, các tổ chức đảng được phân công thực hiện nhiệm vụ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, tham mưu cấp ủy kết luận chặt chẽ, kịp thời. Sau kiểm tra đều chỉ đạo xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra có nâng lên đáng kể; quy trình, thủ tục đảm bảo theo quy định Điều lệ Đảng. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra đều “có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có dũng khí đấu tranh, vừa có lòng nhân ái, nhiều khi phải chịu đựng, hy sinh quyền lợi cá nhân...” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- PV: Trăn trở trong công tác của ngành hiện nay là gì, thưa đồng chí?

- Đồng chí Đoàn Văn Viên: Kết quả đạt được là khá lớn, tuy nhiên những người làm công tác ngành kiểm tra Đảng của tỉnh vẫn còn rất nhiều băn khoăn, trăn trở trong các nhiệm vụ được giao. Bởi thực tế, tình hình vi phạm về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn ra với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp, gây khó khăn trong việc phát hiện. Có nơi còn biểu hiện e ngại, nể nang, né tránh khi kiểm tra; tinh thần đấu tranh, phê bình ở một ít tổ chức đảng còn hình thức, thiếu tính chiến đấu và kiên quyết đối với sai phạm. Đội ngũ cán bộ kiểm tra ở một số địa phương, đơn vị không ổn định và thường xuyên thay đổi; các chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở thấp, chưa tạo động lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Góp phần chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp

- PV: Xin đồng chí cho biết các giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thời gian đến?

- Đồng chí Đoàn Văn Viên: Phải khẳng định lại rằng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và có vai trò quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực tiễn cũng cho thấy, ở những địa phương, đơn vị mà người đứng đầu cấp ủy và UBKT thực sự gương mẫu, nhận thức đúng, đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phát huy hiệu quả cao. Vì vậy, trong chức năng được giao, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục chú trọng kiên trì định hướng đối với công tác kiểm tra Đảng là phải gắn công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp với phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm hoặc những nơi có nhiều dư luận nổi cộm. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt; tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng nguyên tắc phương pháp công tác đảng. Phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác giám sát; phát huy dân chủ, tăng cường tính giáo dục khi thực hiện việc mời đảng viên vi phạm dự họp và trình bày ý kiến trước tập thể UBKT. Ngoài ra, còn tiến hành thực hiện việc xem xét, xử lý kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng hoặc tham mưu cấp ủy xem xét, xử lý theo thẩm quyền đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định Điều lệ Đảng.

- PV: Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng góp phần như thế nào vào việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp năm 2015, thưa đồng chí?

- Đồng chí Đoàn Văn Viên: Để chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp thời gian tới, UBKT các cấp tập trung giúp cấp ủy đảng triển khai tốt các vấn đề có liên quan cả trước, trong và sau đại hội. Trong đó chú ý vào các phần việc như kiểm tra, tham mưu giải quyết tất cả nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ; góp ý, theo dõi, phân tích các hồ sơ liên quan đến công tác nhân sự của đại hội. Đồng thời chủ động phối hợp Ban tổ chức cấp ủy cùng cấp có phương án sắp xếp, củng cố tổ chức, chuẩn bị một bước về nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chuẩn bị kế hoạch nắm tình hình, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đại hội Đảng các cấp.

- PV: Xin cám ơn đồng chí!

HÀN GIANG