Đồng hành với Đảng

HÀN GIANG |

Chúng tôi đang nói đến câu chuyện của những người làm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng và kiểm tra của Đảng, bởi để có một Quảng Nam nhiều thành tựu như hôm nay, có sự đóng góp không nhỏ của họ.

Tuyên dương khen thưởng các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012-2016) tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: N. ĐOAN
Tuyên dương khen thưởng các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012-2016) tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: N. ĐOAN

1. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín chia sẻ, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Nam, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong toàn xã hội là một bài học xuyên suốt các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Niềm tin, tiềm lực chính trị, tinh thần là động lực quan trọng để Quảng Nam vượt khó, sáng tạo đi lên. Trong 20 năm qua, hoạt động hiệu quả của ngành tuyên giáo tỉnh đã góp phần nâng cao sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Những năm đầu tái lập tỉnh, số lượng cán bộ rất ít, đời sống và cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đồng hành với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh trong lựa chọn định hướng phát triển, cổ vũ toàn đảng, toàn quân và toàn dân Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngành tuyên giáo của tỉnh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2003 và Huân chương Độc lập hạng Ba vào năm 2008.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín, trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đất nước vẫn còn những khó khăn; các loại hình thông tin phát triển mạnh mẽ và đa dạng, truyền thông nhiều chiều, kể cả thông tin của các thế lực thù địch, đặt ra cho những người làm công tác tuyên giáo của Đảng những thách thức nặng nề. Đội ngũ công tác tuyên giáo của tỉnh phải nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, đặc biệt là trình độ lý luận, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động. Vừa tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng, phát triển con người; vừa bám sát thực tiễn để cùng với đảng bộ, chính quyền giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, tập trung thực hiện hiệu quả những nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề thiết thực của nhân dân nhằm đưa các Nghị quyết của Trung ương và đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

2. Sự lớn mạnh chung của cả hệ thống chính trị trong hành trình xây dựng và phát triển Quảng Nam 20 năm qua còn có sự đóng góp quan trọng của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh. Từ lúc ban đầu mới chia tách tỉnh, nhiều thôn bản vẫn chưa có tổ chức cơ sở đảng, vậy mà đến nay các thôn bản, khối phố đã có chi bộ độc lập, chỉ còn một trường hợp chi bộ ghép. Tổ chức cơ sở đảng ngày càng lớn mạnh, vai trò lãnh đạo được khẳng định trên tất cả lĩnh vực. Ngoài việc tập trung chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, công tác cán bộ được tỉnh hết sức chú trọng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Những ngày đầu tái lập tỉnh, đội ngũ cán bộ còn thiếu, Trung ương phải luân chuyển tăng cường về giúp địa phương. Nhưng chỉ sau vài ba năm đầu, tỉnh đã chủ động và từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ giàu năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị. Qua các phong trào đã giúp nhiều đồng chí phát triển, giữ nhiều vị trí chủ chốt của Đảng, Nhà nước ở Trung ương hiện nay.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho hay, để có được đội ngũ cán bộ như hiện nay, ở mỗi nhiệm kỳ đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều chú trọng tập trung làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chủ động phát hiện nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đào tạo cán bộ qua thực tiễn. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trình độ các mặt của cán bộ được nâng lên đáng kể. Đến nay, cán bộ có trình độ đại học, trên đại học, trình độ cao cấp lý luận chính trị của tỉnh chiếm tỷ lệ cao. Đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số được tỉnh quan tâm chăm lo đào tạo nguồn, rèn luyện trưởng thành, được đề bạt vào các vị trí chủ chốt của tỉnh. Họ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, tận tụy trong công việc. Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy thường xuyên thực hiện tốt chính sách cán bộ trên địa bàn tỉnh. Đối với các đồng chí đương chức, nghỉ hưu đều có chính sách cán bộ phù hợp với chủ trương Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh. Nhờ vậy, đã động viên và thôi thúc đội ngũ cán bộ nỗ lực cống hiến, trưởng thành. “Nhiệm vụ đặt ra cho ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh hiện nay là tập trung tham mưu, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời phải biết nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế và có các biện pháp khắc phục nhằm làm tốt công tác xây dựng Đảng nói chung và tổ chức cán bộ của tỉnh nói riêng. Trong đó, tập trung thực hiện kiên quyết, quyết liệt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, giữ vai trò lãnh đạo nòng cốt đưa Quảng Nam ngày càng phát triển bền vững” - ông Dũng nói.

3. Trong công tác xây dựng Đảng, giúp cho việc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Quảng Nam, không thể không nói đến những người giúp Đảng làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Theo số liệu thống kê, từ năm 1997 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 6.990 tổ chức đảng và 12.395 lượt đảng viên; giám sát 3.194 tổ chức đảng, 5.243 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra 1.803 tổ chức đảng và 6.921 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 94 tổ chức đảng và 5.760 đảng viên vi phạm theo thẩm quyền. Ghi nhận thành tích trong 20 năm qua, UBKT Tỉnh ủy vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Nhất, cùng nhiều cờ, bằng khen dẫn đầu thi đua xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh bày tỏ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Kỷ luật của Đảng ta là “kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”, mọi vi phạm kỷ luật đảng đều phải được xem xét, nếu đến mức phải thi hành kỷ luật thì xử lý thích đáng, không có “vùng cấm”, không được che đậy, thiên lệch, nể nang. Kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng không phải là “vạch lá tìm sâu” truy tìm khuyết điểm, sai lầm để xử phạt, điều quan trọng hơn là nhằm để sửa chữa sai lầm một cách kịp thời... Chính vì vậy, thời gian đến UBKT Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nhóm giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được xác định là khâu trọng yếu nhằm thực thi nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo công minh, công bằng giữa đảng viên, cán bộ của Đảng. “Toàn ngành quyết tâm triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tránh chồng chéo nhưng không bỏ sót, không bỏ trống; tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, kiên quyết phòng chống những biểu hiện tiêu cực như chạy chức, chạy quyền, chạy kỷ luật… Qua kiểm tra, phát hiện sai phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, làm trong sạch bộ máy hành chính các cấp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền” - ông Vinh nhấn mạnh.

HÀN GIANG