Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Từ khâu giáo dục chính trị

HÀN GIANG |

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay. Do vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng được xác định phải luôn chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, bám sát yêu cầu thực tiễn…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ảnh: NG.ĐOAN
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ảnh: NG.ĐOAN

Nhận thức đúng để hành động đúng

Theo ông Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên, hết sức quan trọng, tạo ra nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, mỗi người sẽ có hành động đúng, rèn luyện được bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xác định nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng phải phù hợp với từng đối tượng. Cán bộ, đảng viên cần phải được nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của các nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Đồng thời việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, nghiêm túc, chú trọng đổi mới về hướng tiếp cận: kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự học, tự tìm hiểu là chính.

Người đứng đầu phải gương mẫu

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã nêu ra tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị. Lâu nay vẫn còn tình trạng coi việc học tập nghị quyết là nhiệm vụ phải làm, làm cho xong, chứ chưa thật sự hiểu sâu sắc, đầy đủ tinh thần cũng như ý nghĩa chính trị quan trọng trong nội dung nghị quyết được ban hành. Vì vậy, trong thời gian đến, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải được tổ chức nghiêm túc hơn, với tinh thần đổi mới, xem đây là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, bình xét thi đua cuối năm. Người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc ngay từ đầu thì cấp dưới mới noi gương chấp hành, thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu nghị quyết. Phải khắc phục ngay tình trạng phổ biến, quán triệt nghị quyết còn mang tính hình thức, qua loa; xây dựng chương trình, kế hoạch chung chung, sao chép, không sát thực tế… (Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang)

Một điểm mới so với trước đây là kể từ sau Đại hội XII của Đảng, trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết có đề ra việc viết bài thu hoạch. Đáng chú ý, bài thu hoạch của mỗi cá nhân yêu cầu phải có gợi ý về các kiến nghị, đề xuất biện pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cụ thể của mỗi người ở từng vị trí công tác, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xem việc viết thu hoạch là một trong những tiêu chí đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cuối năm. Ông Phạm Sáu cho hay, trong năm 2016, qua kiểm tra, theo dõi kết quả viết bài thu hoạch sau khi học nghị quyết cho thấy cán bộ, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra, thể hiện được nhận thức đúng đắn, liên hệ sát với thực tiễn công tác, nhiệm vụ chính trị được giao. “Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp lớn của nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đặt ra yêu cầu: tùy vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị mà cấp ủy tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết ở cấp mình sao cho phù hợp, khả thi nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình hành động luôn được chú trọng. Nhờ vậy, gần đây, các chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết ngày càng được xây dựng khoa học, khắc phục tính hình thức, rập khuôn, máy móc, mang tính đối phó. Đây cũng chính là điều kiện, niềm tin để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng trong thời gian tới” - ông Phạm Sáu nhấn mạnh.

Bám sát thực tiễn

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng, trong việc xây dựng các nghị quyết vừa qua của Tỉnh ủy đã có sự tiếp cận mới về những vấn đề rất thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng, mặt mạnh, mặt yếu, những việc đã làm được, chưa làm được. Đặc biệt là tập trung đánh giá, thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh, từ đó thảo luận, đề ra được các giải pháp thiết thực để khắc phục. Từ khâu chuẩn bị kỹ lưỡng nên chất lượng nghị quyết có tính khả thi rất cao. Những giải pháp, mục tiêu đặt ra xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, người thực hiện, thời gian hoàn thành; công tác kiểm tra, đôn đốc ra sao, nguồn lực từ đâu... đều được trả lời cụ thể. Trong năm 2016, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, chọn được những khâu đột phá để phát triển, những vấn đề bức xúc cần phải giải quyết. Có thể kể đến như trong lĩnh vực cải cách hành chính, phát triển vùng kinh tế trọng điểm đông nam của tỉnh, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng tây của tỉnh, du lịch, bảo vệ rừng và tài nguyên lâm - khoáng sản, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. “Việc xây dựng các nghị quyết của Tỉnh ủy rất chi tiết, công phu, được đưa ra thảo luận lấy ý kiến của nhiều đối tượng nên khi nghị quyết ban hành cũng có nghĩa là đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được nghiên cứu, quán triệt. Vì vậy, việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng cũng được thuận lợi hơn, dễ dàng đi vào cuộc sống” - ông Nguyễn Chín cho hay.

Trong năm 2017, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đối với các ngành, đơn vị, địa phương. Theo ông Nguyễn Chín, trong Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, trung ương đã chỉ ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có nguyên nhân của công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa hiệu quả, nhiều nơi còn xem nhẹ, thậm chí có lúc bị buông lỏng. Do đó, việc xây dựng nội dung chương trình học tập phải luôn được đổi mới, cập nhật thường xuyên các vấn đề lý luận gắn với thực tiễn là yêu cầu đặt ra đối với công tác này. “Trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chương trình, xác định đối tượng để triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên. Đây là giải pháp đầu tiên nhằm nâng cao nền tảng tư tưởng lý luận của cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái. Để làm được điều này, chúng ta cần chú trọng hướng dẫn, nghiên cứu đổi mới phương pháp cập nhật thông tin; tổ chức các cuộc đối thoại phản biện xã hội, những vấn đề nổi lên của thực tiễn cần được giải đáp, giải quyết” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nói.

HÀN GIANG